Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά η σύμβαση για το έργο «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, προϋπολογισμού 2.100.000 €.


                     

                                         
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς και ο ανάδοχος του έργου, υπέγραψαν την Τετάρτη 22 Αυγούστου , τη σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και εργολήπτριας επιχείρησης για την κατασκευή του έργου με πλήρη τίτλο «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ». Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας), με προϋπολογισμό 2.100.000 €.


Το έργο αφορά:

1. Στην κατασκευή πρόσθετης πτέρυγας  ορθογωνικής κάτοψης διαστάσεων 23,20μ.Χ11,40μ. η οποία θα αναπτύσσεται σε δύο ορόφους με υπόγειο, καθώς επίσης και η σύνδεση της νέας πτέρυγας με το υφιστάμενο κτίριο μέσω ισόγειου συνδετήριου διαδρόμου σιδηράς φέρουσας κατασκευής. Στο υπόγειο της νέας πτέρυγας θα στεγάζονται Η/Μ εγκαταστάσεις, αποθηκευτικοί χώροι φαρμακείου καθώς και χώρος απόθεσης απορριμμάτων. Στο ισόγειο του κτηρίου θα στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες, το φαρμακείο, το κυλικείο, οι κοιτώνες των ιατρών καθώς και μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Στον Α όροφο του κτηρίου θα στεγαστούν οι υπόλοιπες διοικητικές υπηρεσίες, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων καθώς και το γραφείο του διοικητή.    

2. Στην κατασκευή προσθήκης στο νότιο τμήμα του νοσοκομείου που θα περιλαμβάνει μηχανοστάσιο στο υπόγειο, επέκταση των χώρων των εργαστηρίων  στο ισόγειο και επέκταση των χειρουργείων στον Α’ όροφο. Επίσης προβλέπεται και η κατασκευή διαδρόμου για την απομάκρυνση των μολυσματικών των χειρουργείων.


 «Προχωρούμε ολοταχώς στην κατασκευή ενός σημαντικού  έργου για την Ευρυτανία» επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς. «Με την υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτούμε την έναρξη ενός έργου υψηλής προτεραιότητας, το οποίο συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας  Η επέκταση , των εγκαταστάσεων στο Νοσοκομείο Καρπενησίου θα δημιουργήσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής .

Μέσα από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο τομέα Υγείας  υλοποιούμε παρεμβάσεις σε Β΄θμιες μονάδες περίθαλψης που αφορούν σε δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών που έχουν απαξιωθεί καθώς και  στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων.

Επιδιώκουμε μέσω της ενίσχυσης των νοσοκομειακών υποδομών την  άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και την  ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών.