Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ επέκτασης Γ. Ν. Καρπενησίου.


              Λαμία  21 -08-2012
                                           

                                         

Την Τετάρτη στις 22/08/2012 στο γραφείο του  Περιφερειάρχη,  στις 11:30 θα υπογραφούν  μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του  αναδόχου  η  σύμβαση  κατασκευής  του  έργου :
-         Κτηριακές εγκαταστάσεις επέκτασης  Γ. Ν.  Καρπενησίου.