Τρίτη 5 Απριλίου 2011

Ορίστηκαν οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού συμβουλίου στην "Τριχωνίδα ΑΕ"


Συνεδρίασε το Περιφερειακό συμβούλιο στην Λαμία με ένα απο τα θέματα του την εκπροσώπησή του στην "Τριχωνίδα ΑΕ".
Το Π.Σ. κατά πλειοψηφία με ψήφους 41 ναι, 3 όχι και 1 λευκό όρισε τους κ.κ Καραμπά Βασίλειο και Κοντογεώργο Κων/νο εκπροσώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος Leader της «Τριχωνίδα Α.Ε.», όπως εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλης .
Στο ίδιο θέμα ο Ατιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ζήτησε από το Σώμα να ορίσει δύο εκπροσώπους του, τακτικό και αναπληρωματικό για τις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α. «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.»
Το Π.Σ. κατά πλειοψηφία με ψήφους 41 ναι, 3 όχι 1 λευκό όρισε τον κ. Σκλαπάνη Ταξιάρχη τακτικό και τον κ. Κοντογεώργο Κων/νο αναπληρωματικό μέλος ως εκπροσώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α. «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.».http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/