Τρίτη 5 Απριλίου 2011

Πρόσληψη χειριστών μηχανημάτων απο τον δήμο Αγράφων


Όπως ανακοινώθηκε απο τον δήμο Αγράφων θα προχωρήσει άμμεσα στην προσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(2 μήνες), για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών , ενός Χειριστή (Γκρέιτερ)και ενός χειριστή (φορτωτή).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, προτεραιότητα θα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγράφων, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του δήμου στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας και ειδικότερα στην υπηρεσία προσωπικού (αρμόδιος κ. Συγκελοπούλου Μαρία τηλ. 2237351312), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δηλαδή από 02/04/2011 έως 12/04/2011.