Σάββατο 9 Απριλίου 2011

Στο "σφυρί" η περιουσία του δήμου Αγράφων

Αναλυτική λίστα των οικοπέδων που εκποιούνται και τα αρχικά ποσά προσφοράς
Μόνο στο Prasia.com
Αντιμέτωπη με την «πραγματική πολιτική» βρίσκεται πλέον η δημοτική αρχή των Αγράφων  και  επί τάπητος τίθεται και το «αμαρτωλό» παρελθόν των οφειλών των Καποδιστριακών δήμων.
Έτσι πλέον ξεκινά επί της ουσίας και το άνοιγμα των υποχρεώσεων έναντι πολιτών και εταιρειών και  το ζήτημα των χρεών προς τρίτους.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι «τρίτοι» είναι πολίτες που εδώ και χρόνια δεν έχουν αποζημιωθεί οικονομικά από τις ρυμοτομίες, με πολλές υποθέσεις να βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες.
Μέχρι τώρα οι αρμόδιοι κώφευαν, όμως πλέον οφείλουν να βρουν τη διπλή λύση: από τη μια να ικανοποιήσουν το αίτημα των πολιτών και από την άλλη να διαφυλάξουν το συμφέρον και το κύρος του Δήμου.
Γι αυτ'ο το λόγο στο επόμενο διάστημα, αναμένεται να βγουν «στο σφυρί» τουλάχιστον 10 οικόπεδα στο Λιθοχώρι ενώ δεν αποκλείεται ίδια να είναι η τύχη και των δεκάδων άλλων οικοπέδων και κτιρίων  που έχει στην ιδιοκτησία του ο Δήμος .
Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του τότε Δήμου Απεραντίων και του δημάρχου κ.Τάτση αποφασίστηκε η εκποίηση του δημοτικού ακινήτου (10 οικόπεδα) στην Τοπική Κοινότητα Λιθοχωρίου
 Περιγραφές οικοπέδων
1. Το με αύξοντα αριθμό ένα (1) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια εβδομήντα επτά και σαράντα εννέα (377,49) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό δυο (2) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, νότια με δημοτικό σχολείο Τ.Κ. Λιθοχωρίου,ανατολικά με το με αριθμό έντεκα (11) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο και δυτικά με επαρχιακή οδό Γρανίτσας - Ραπτοπούλου.

2. Το με αύξοντα αριθμό δυο (2) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια τριάντα οκτώ (338,00)
τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό τρία (3) προς εκποίηση
δημοτικό οικόπεδο, νότια με αριθμό ένα (1) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, ανατολικά
με το αριθμό έντεκα (11) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο και δυτικά με επαρχιακή οδό
Γρανίτσας - Ραπτοπούλου.
3. Το με αύξοντα αριθμό τέσσερα (4) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια τριάντα τρία και
εβδομήντα τέσσερα (333,74) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό
πέντε (5) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, νότια με το με αριθμό τρία (3) προς εκποίηση
δημοτικό οικόπεδο, ανατολικά με το αριθμό οκτώ (8) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο και
δυτικά με επαρχιακή οδό.
4. Το με αύξοντα αριθμό πέντε (5) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια τριάντα έξι και σαράντα
τρία (333,74) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό έξι (6) προς
εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, νότια με το με αριθμό τέσσερα (4) προς εκποίηση δημοτικό
οικόπεδο, ανατολικά με το αριθμό οκτώ (8) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο και δυτικά με
επαρχιακή οδό.
5. Το με αύξοντα αριθμό έξι (6) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια εξήντα πέντε και τριάντα
(365,30) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Φωτίου Σβεντζούρη,
νότια με το με αριθμό πέντε (5) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, ανατολικά με το αριθμό
εφτά (7) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο και δυτικά με επαρχιακή οδό.
6. Το με αύξοντα αριθμό εφτά (7) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια τριάντα έξι και ογδόντα
πέντε (365,30) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Φωτίου
Σβεντζούρη, νότια με το με αριθμό οκτώ (8) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, ανατολικά
με βατή δημοτική οδό πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και δυτικά με το με αριθμό έξι (6) προς
εκποίηση δημοτικό οικόπεδο.
7. Το με αύξοντα αριθμό οκτώ (8) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια είκοσι εφτά και είκοσι εφτά
(327,27) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό εφτά (7) προς
εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, νότια με το με αριθμό εννέα (9) προς εκποίηση δημοτικό
οικόπεδο, ανατολικά με βατή δημοτική οδό πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και δυτικά με το
με αριθμό πέντε (5) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο.
8. Το με αύξοντα αριθμό εννέα (9) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια τριάντα δυο και δώδεκα
(332,12) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό οκτώ (8) προς
εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, νότια με το με αριθμό δέκα (10) προς εκποίηση δημοτικό
οικόπεδο, ανατολικά με βατή δημοτική οδό πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και δυτικά με το
με αριθμό τέσσερα (4) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο.
9. Το με αύξοντα αριθμό δέκα (10) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια σαράντα τέσσερα και
είκοσι (344,20) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό εννέα (9)
προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, νότια με το με αριθμό έντεκα (11) προς εκποίηση
δημοτικό οικόπεδο, ανατολικά με βατή δημοτική οδό πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και
δυτικά με το με αριθμό τρία (3) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο.
10. Το με αύξοντα αριθμό έντεκα (11) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια εξήντα και σαράντα ένα
(360,41) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό δέκα (10) προς
εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, νότια με δημοτικό σχολείο Τ.Δ. Λιθοχωρίου, ανατολικά με
βατή δημοτική οδό πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και δυτικά με το με αριθμό δυο (2) προς
εκποίηση δημοτικό οικόπεδο.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18/04/2011, από την ώρα 10:00 έως την ώρα 12:00, στο Δημοτικό κατάστημα Γρανίτσας
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το
ποσό των 4.529,88 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 1
ποσό των 4.056,00 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 2
ποσό των 4.004,88 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 4
ποσό των 4.037,16 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 5
ποσό των 4.383,60 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 6
ποσό των 4.042,20 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 7
ποσό των 3.927,24 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 8
ποσό των 3.985,44 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 9
ποσό των 4.130,40 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 10
ποσό των 4.324,92 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμo 11
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο. του Δήμου Διεύθυνση Γρανίτσα
Τηλέφωνο 2237350814 FAX 2237350823http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/