Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011

Ζητούν ενίσχυση για τους νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας


Ζητούν ενίσχυση για τους νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας

In Πολιτική
Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011
Π
ρος:

Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας,
κ. Μ. Χρυσοχοίδη
Τον Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας,
κ. Π. Ρήγα

ΘΕΜΑ : «ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - Δυνατότητα ενίσχυσης των ποσοστών και των πόρων στους νομούς ΦΩΚΙΔΑΣ και ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

Κύριοι Υπουργοί,
Γνωρίζουμε όλοι πως η χώρα σήμερα χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, δυναμικό, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό. Έχουμε ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, την υγιή επιχειρηματικότητα, καθώς επίσης και ένα ρεαλιστικό κεντρικού επιπέδου σχεδιασμό. Πιστεύουμε πως ο νέος Επενδυτικός Νόμος που προωθείται νομοθετικά από το Υπουργείο σας θα θέσει αυτήν την υγιή βάση ανάπτυξης και τη νέα βάση αντίληψης, μιας αντίληψης μακριά από τον μηχανισμό ευκαιριακών επιδοτήσεων, όπως αυτούς που είδαμε να εφαρμόζονται στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες.
Σε σχέση με τη διαβούλευση του νέου Επενδυτικού Νόμου θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το άρθρο 5 του σχεδίου «Ενίσχυση Ιδιωτικών επενδύσεων».
Ειδικά , η ΦΩΚΙΔΑ , αλλά και η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ για την Στερεά Ελλάδα, εμφανίζουν ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης 40% στην περίπτωση των Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.


Θα θέλαμε να εξετάσετε τη δυνατότητα ενίσχυσης των ποσοστών και των πόρων ( Σύμφωνα και με άρθρο 5 παραγ. 4 και παραγ. 5) για τους νομούς αυτούς, καθώς αντικειμενικά οι νομοί αυτοί έχουν μεγάλη υστέρηση ανάπτυξης.
Ειδικά στη Φωκίδα, αν και υπάρχει ζώνη ΒΙΟΠΑ , υπάρχουν παράλληλα πολλά προβλήματα και δεσμεύσεις που επηρεάζουν αρνητικά κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία , όπως για παράδειγμα:
§ Δελφικό Τοπίο , επηρεάζει Δήμο Άμφισσας , Ιτέας & Δελφών , και κάθε δράση περνά από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ,
§ Περιμετρική Ζώνη Λίμνης Μόρνου , όπου σε ακτίνα 1,5 χιλ. καμιά επιχείρηση δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί ,
§ Περιοχές NATURA , σε παράλιες ζώνες και Ορεινούς Όγκους,
Τόσο στη Φωκίδα όσο και την Ευρυτανία, υπάρχουν ήδη ορισμένες αναπτυξιακές υποδομές οι οποίες θα μπορούσαν να στηρίξουν την ιδιωτική πρωτοβουλία, δεδομένων όμως των οικονομικών συνθηκών δεν ευνοείται η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς ελλείπουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Συγκεκριμένα στον αγροτικό τομέα υπάρχουν υποδομές που θα μπορούσαν να στηρίξουν ιδιωτική δράση στην προώθηση της καλλιέργειας καρυδιάς και καστανιάς (με παράλληλη ένταξή τους στα γεωκτηνοτροφικά προϊόντα), την παραγωγή προϊόντων με βιολογικά στοιχεία και προϊόντων ορεινής κτηνοτροφίας, την παραγωγή Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), την δημιουργία ιχθυοτροφείου πέστροφας καθώς και τη δημιουργία κέντρου συγκέντρωσης και πρόψυξης γάλακτος. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ίδρυσης μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραγωγής αιθέριων ελαίων και αποσταγμάτων καθώς και επενδύσεις για τη βελτίωση της συγκομιδής και μεταποίησης του ξύλου πριν από τη βιομηχανική μεταποίηση του.
Στον ευρύτερο αναπτυξιακό τομέα υπάρχουν δυνατότητες για χωροταξική κατανομή ανά δήμο των έργων ΑΠΕ, διαμόρφωση εκθετηρίου τοπικών προϊόντων και επιχειρηματικών δράσεων για παράλληλη αξιοποίηση Αθλητικού Κέντρου και Κολυμβητηρίου Καρπενησίου.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύπτει από τους περιορισμούς που τίθενται από τον Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως περιγράφονται παραπάνω, προτείνουμε κατά την κατανομή των πόρων ανά περιφέρεια να κρατηθεί ένα ποσοστό της τάξης του 20% επί του συνόλου των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, το οποίο στη συνέχεια θα διατεθεί στους νομούς που εμφανίζουν αναπτυξιακή υστέρηση, ως προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης που δικαιούνται οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Με εκτίμηση,

Ηλίας Δ. Καρανίκας
Αφροδίτη Κ. Παπαθανάση

[http://sterea-news.blogspot.com/2011/01/blog-post_8043.html