Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011

Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς


Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς


O Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ.Κλέαρχος Περγαντάς τοποθέτησε Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Περιφέρειας .
Στην Ευρυτανία τοποθετήθηκαν οι εξής:
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , Περιβάλλοντος και Υποδομών.
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας , με έδρα το Καρπενήσι , τον Τάκη Γεώργιο του Ιωάννη , κλάδου ΤΕ 0
Εργοδηγών , με βαθμό Α΄
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας , με έδρα το Καρπενήσι , τον Σαραφιανό
Αντώνιο του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων , με βαθμό Α΄.
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας , με
έδρα το Καρπενήσι , την Σουφλερού Ζωή του Παναγιώτη , κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού , με βαθμό Α΄.
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας , με έδρα το Καρπενήσι , τον Σωφρόνη Σπυρίδωνα του
Κων/νου , κλάδου ΤΕ Μηχανικών , με βαθμό Α΄ .
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας , με έδρα το Καρπενήσι , τη Μυλούλη Βικτωρία
του Θεοφάνη, κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας , με βαθμό Α΄.
Με νεότερη απόφασή , θα ορισθούν οι κενές θέσεις των Προϊσταμένων των Γενικών
Διευθύνσεων , Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδαςhttp://prassia-eyrytanias.blogspot.com/