Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011

Άρχισαν οι μετατάξεις υπαλλήλων για τον δήμο Αγράφων και Καρπενησίου


Άρχισαν οι μετατάξεις υπαλλήλων για τον δήμο Αγράφων και Καρπενησίου
Μόνο στο Prasia.com

Άρχισαν οι μετατάξεις υπαλλήλων σύμφωνα με το σχέδιο του Καλλικράτη απο υπουργεία και Περιφέρεια προς τους δήμους και αντίστοιχα.
Τα παραπάνω ονόματα είναι απο την αυτοδίκαιη μεταφορά των υπαλλήλων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/-στριών
σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο
δήμο Καρπενησίου(φώτο δεξιά) σύνολο 13 και για δήμο Αγράφων (φώτο αριστερά)σύνολο 12, με την ίδια σχέση εργασίας, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν.
Από το έτος 2011 και κάθε επόμενο έτος, η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω, θα βαρύνει
τον Προϋπολογισμό των δήμων και μόνο στον οποιό θα εγγράφεται η αντίστοιχη κατ΄ έτος
δαπάνη.
Η ισχύς των μετατάξεων αρχίζει από 01-01-2011.
Πατήστε πάνω για να δείτε τα πρώτα ονόματα http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/