Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

Ημερίδα στο Καρπενήσι για τον "Πράσινο Τουρισμό"


Ημερίδα στο Καρπενήσι για τον "Πράσινο Τουρισμό"


Tο νέο Πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αφορά στην ενίσχυση των ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων και αποσκοπεί στην:
- Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.
- Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
- Στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.Υποβολές έως 25/02/2011
Ύψος και Είδος Ενίσχυσης:
Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 15।000 έως 400.000€ με το μέγιστο ύψος του Προϋπολογισμού δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά
το τελευταίο οικονομικό έτος.Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 15.000 έως 400.000€ και το μέγιστο ύψος του Προϋπολογισμού δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά τη χρήση του 2009.
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι 18 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης.σκοπός του είναι η βελτίωση των λειτουργικών υποδομών και των επιχειρησιακών διαδικασιών των τουριστικών μονάδων, με οικολογικό προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
Ημερίδα και στο Καρπενήσι
Για το λόγο αυτό η Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας (ΑΝ।ΔΙΑ) και το Επιμελητήριο Ευρυτανίας , διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης που αφορά υφιστάμενες Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ξενοδοχειακά καταλύματα, την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011,ώρα 17:30 στο Καρπενήσι στην αίθουσα βασικής Βιβλιοθήκης και καλούνται οι Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις και τα Τουριστικά Καταλύματα του Νομού Ευρυτανίας να παραβρεθούν στην ημερίδα όπου θα δοθούν λεπτομέρειες για την υλοποίηση του προγράμματοςhttp://prassia-eyrytanias.blogspot.com/