Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

Η απάντηση του Υπουργείου στη ερώτηση του Θ.Μπούρα για το πρόβλημα του ΚΤΕΛ Ευρυτανίας


Η απάντηση του Υπουργείου στη ερώτηση του Θ.Μπούρα για το πρόβλημα του ΚΤΕΛ ΕυρυτανίαςΟ Θανάσης Μπούρας, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.Δ. και τ. Υφυπουργός, είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς α)Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, β)Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γ)Οικονομικών με θέμα την διακοπή λειτουργίας αστικών και υπεραστικών δρομολογίων του ΚΤΕΛ Ευρυτανίας.
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κρίθηκε ως το κατάλληλο να απαντήσει στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, ο Υφυπουργός κ. Σπύρος Βούγιας επεσήμανε τα εξής:
«Δεδομένου ότι τα κατά τόπους ΚΤΕΛ δεν επιδοτούνται για την παροχή του συγκοινωνιακού έργου των εθνικών τακτικών γραμμών τα μόνα διαθέσιμα εργαλεία, που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΚΤΕΛ Α.Ε. που παρουσιάζουν προβλήματα είναι 1) ο καθορισμός του κατάλληλου κομίστρου και 2) η ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ με χρηματοδότηση από την εισφορά των επιβατών που συγκεντρώνεται βάσει του άρθρου 13 του ν. 2963/2001.
Βάσει των οικονομικών στοιχείων των ΚΤΕΛ για το έτος 2009 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Β/61114/5718/16-12-10 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός ασθενέστερων υπεραστικών και αστικών ΚΤΕΛ και κατανομή σε αυτά συνολικού ποσού 2.800.00 ευρώ από τον ΚΑΕ 2589 έτους 2010 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (κωδ. Φορέα 39-110)» σύμφωνα με την οποία το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ευρυτανίας ενισχύθηκε με το μεγαλύτερο ποσό, ήτοι 247.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί περίπου το 11% της συνολικής επιδότησης των ασθενέστερων υπεραστικών ΚΤΕΛ.
Επιπλέον, έχει ήδη υπογραφεί από τον Υπουργό Υπ. ΜΕ. & Δ. και έχει αποσταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η υπ’ αριθμ. Β-58841/5546/24-12-10 απόφαση με θέμα «Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» σύμφωνα με την οποία το κόμιστρο των ΚΤΕΛ όλης της χώρας (Αστικών και Υπεραστικών) αναπροσαρμόζεται στο κατάλληλο ύψος σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες (αύξηση ΦΠΑ, λειτουργικού κόστους κτλ.), ύστερα και από σχετικό αίτημα των ομοσπονδιών των ΚΤΕΛ (ΠΟΑΣ & ΠΟΑΥΣ). Συγκεκριμένα, η αύξηση του εισιτηρίου για το ΚΤΕΛ Ευρυτανίας (15% περίπου) υπερβαίνει τη μέση αύξηση του εισιτηρίου για τα υπόλοιπα ΚΤΕΛ (10% περίπου) επειδή λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και μορφολογικών συνθηκών του νομού, κατατάχθηκε σε κατηγορία με υψηλότερο συντελεστή βατότητας.»
Ο κ Θ.Μπούρας θα βρίσκεται στο πλευρό των συμπατριωτών του για κάθε πρόβλημα που προκύπτει στην καθημερινότητά τους, παρεμβαίνοντας μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όταν χρειάζεται.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Δ.
τ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/