Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011

Τέλος τα "45άρια" και οι απευθείας αναθέσεις με την μορφή του κατεπείγοντος


Τέλος τα "45άρια" και οι απευθείας αναθέσεις με την μορφή του κατεπείγοντος


Τέρμα στις απ’ ευθείας αναθέσεις με τη μορφή του κατεπείγοντος βάζει ή, τουλάχιστον θα προσπαθήσει να βάλει με νομοθετική ρύθμιση που προωθεί η ηγεσία του ΥπουργείουΥποδομών। Στόχος, ανάμεσα και σε άλλα, τα περίφημα “45άρια” όπως αποκαλούνται από τους κατασκευαστές δημοσίων έργων, τα οποία οι δημοτικές αρχές, με τη μορφή του κατεπείγοντος, προωθούσαν σε “δικούς” τους εργολάβους.
Το Νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Δημήτρης Ρέππας χθες στο υπουργικό συμβούλιο προβλέπει τη δημιουργία «Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων». Η συγκεκριμένη αρχή θα εξετάζει λεπτομερώς τις δημόσιες συμβάσεις έργου ή μελέτης προτού αυτές υπογραφούν και θα πραγματοποιεί τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις με στόχο τον έλεγχο της σωστής υλοποίησης των συμβάσεων.
Η Αρχή θα ελέγχει επίσης, τις κατασκευαστικές που έχουν αναλάβει δημόσια και ιδιωτικά έργα και θα στελεχωθεί με προσωπικό που είτε θα προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ είτε θα προέλθει μέσω αποσπάσεων ή μετατάξεων.Για έργα αξίας μικρότερης των 300 χιλιάδων ευρώ καθιερώνεται η χαμηλότερη τιμή, και η πλέον συμφέρουσα, σε οικονομικό επίπεδο προσφορά, για τα υπόλοιπα έργα.
Σχετικά με τις συμβάσεις υπηρεσιών, το κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή, εξαιρετικά όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Για τις μικρές συμβάσεις ο ανάδοχος δεν θα επιλέγεται αυθαίρετα από την αναθέτουσα αρχή, θα κληρώνεται σε δημόσια κλήρωση και δεν θα απαιτείται να συντρέχει λόγος «επείγουσας» ανάγκης.
Σαφές είναι ότι η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και τον τρόπο που επέλεγαν να αναθέτουν έργα της τάξης των 45.000 ευρώ. 
Εάν δε, διαπιστωθεί ότι κατασκευαστική εταιρεία προσέφερε «δώρα» τα οποία έγιναν αποδεκτά από όργανα φορέων που διαχειρίζονται δημόσια έργα με στόχο τον «ευνοϊκό» χειρισμό υποθέσεων, θα επιβάλλονται αυστηρότατες κυρώσεις και στα δύο μέρη.


Με στόχο την προώθηση της διαφάνειας και αντικειμενικότητας στους διαγωνισμούς, οι διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων διεξάγονται από 5μελείς επιτροπές και κατ’ εξαίρεση 3μελείς, όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, ή όταν οι μελέτες είναι κάτω των ορίων των κοινοτικών οδηγιών. Ένα από τα μέλη των επιτροπών θα προέρχεται από την Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων και τα υπόλοιπα θα επιλέγονται ύστερα από κλήρωση.

 Εάν η έκπτωση του αναδόχου ξεπερνά ένα ορισμένο όριο, η εργολαβία θα ανατίθεται υπό την επιτήρηση της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργωνhttp://prassia-eyrytanias.blogspot.com/