Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010


Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Θα απέχουν αν δεν πληρωθούν...

Θα απέχουν από τα καθήκοντα τους στις εκλογές ανάδειξης των αιρετών σε περιφέρειες και δήμους οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, σε περίπτωση που δεν καθοριστεί έγκαιρα από το ΥΠΕΣ το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης για υπαλλήλους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.
Η Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. -όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της- έχει ενημερώσει με έγγραφο της το υπουργείο Εσωτερικών, ότι από το 2005 η εκλογική αποζημίωση που ελάμβαναν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ενσωματώθηκε στα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης, τα οποία από 365 ευρώ, με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, μειώθηκαν κατά 20% και έφτασαν τα 295,50 ευρώ. Το ποσό αυτό δεν καλύπτει ούτε καν τις μετακινήσεις των υπαλλήλων, πόσο μάλλον την απασχόληση τους στη διαδικασία των εκλογών.
Στο έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι μόνοι στην ουσία που απασχολούνται για την προετοιμασία, την διεξαγωγή και την μεταφορά των αποτελεσμάτων