Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010


Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Χορήγηση βιβλίων Εργατικής Εστίας
Αρχίζει την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικά, η χορήγηση δελτίων αγοράς βιβλίων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
Δικαιούχοι είναι όσοι φέτος δεν έκαναν χρήση του μικτού προγράμματος παροχών (δηλαδή δεν συμμετείχαν στις κρουαζιέρες και το θερινό εκδρομικό πρόγραμμα έτους 2010, δεν απεγράφησαν, ή απεγράφησαν αλλά εξαιρέθηκαν από το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2010 λόγω εισοδηματικών κριτηρίων).