Τρίτη 2 Ιουλίου 2024

AGRAFA NEWS-ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗ ΣΠΑΝΟΥ Εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Λεβαδέων Θηβαίων και Αλιάρτου - Θεσπιέων.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη - συνεχιζόμενη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την Ανάδειξη της ενιαίας “Διαδημοτικής Αστικής Λειτουργικής Περιοχής” των Αστικών Κέντρων των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων ως Περιοχής Ανάδειξης της σύγχρονης Οικονομίας της Επισκεψιμότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Πολιτών και Επισκεπτών και διασφάλισης της Κοινωνικής Συνοχής με αξιοποίηση της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)». Η εν λόγω Στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Περιλαμβάνει έργα και δράσεις συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 21.100.000 ευρώ, που παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα. Επισημαίνεται, ότι κάθε πράξη που περιλαμβάνεται στον πίνακα θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο ειδικής πρόσκλησης, που θα εκδώσει το αμέσως επόμενο διάστημα η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021- 2027». Μετά την υπογραφή της απόφασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Εγκρίνουμε την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου - Θεσπιέων, που προβλέπει έργα ύψους 21 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση και υλοποίηση σημαντικών νέων ή συνεχιζόμενων παρεμβάσεων, που αλλάζουν τη μορφή των αστικών κέντρων, όπως: - Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του νέου Δημαρχείου και η ανάπλαση της πλατείας Λάμπρου Κατσώνη στη Λιβαδειά, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ. - Η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις νότιες παρυφές της Καδμείας, προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ. - Η ανάπλαση του κύριου οδικού άξονα της Αλιάρτου, προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ. »Προχωρούμε άμεσα στην έκδοση ειδικών προσκλήσεων, ώστε να υποβληθούν προτάσεις από τους Δήμους και να οδηγηθούμε στις εντάξεις των έργων». Τίτλος Προτεινόμενης Πράξης Π/Υ (€) Δ.Δ. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Νέου Δημαρχείου και Ανάπλαση πλατείας Λάμπρου Κατσώνη στη Λιβαδειά 2.000.000,00 € Ανάπτυξη Δικτύου Πράσινων Υποδομών - Αναβάθμιση Πάρκου Έρκυνας 1.468.154,66 € Αναβάθμιση βατότητας πεζοδρομίων στην οδό ΔΕΛΦΩΝ της Λιβαδειάς 500.000,00 € Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας (Ο.Τ 284, 287, 285α, 201α, 201β), Α’ Φάση 2.765.290,69 € Αστικές Αναπλάσεις περιοχής “Πηγών Κρύας“ και παρόχθιων περιοχών ποταμού Έρκυνας στην πόλη της Λιβαδειάς 718.095,35 € Ανάπλαση οδού Πολυνείκους προ αρχαιολογικών χώρων Ηλέκτρων Πυλών & Ιερού Ηρακλέους 504.409,31 € Ενίσχυση Προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού σε πεζοδρόμια της οδού Καραγιαννοπούλου στην πόλη της Λιβαδειάς. 312.500,00 € Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στις παρυφές του περιαστικού δάσους Μοσχοποδίου και ένταξη του στο οικοσύστημα της περιπατητικής διαδρομής 312.500,00 € Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς 500.000,00 € Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς 500.000,00 € Αναβάθμιση της αισθητικής και ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Ξενώνα του Δήμου Θηβαίων 400.000,00 € Αναβάθμιση της αισθητικής και ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού κτιρίου στην οδό Βουρδουμπά 225.000,00 € Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού εντός της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Λεβαδέων (Ανατολική και Δυτική είσοδοι πόλης) 300.000,00 € Βελτίωση της Προσβασιμότητας, Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση της Ανατολικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς και ανακατασκευή πλατείας Συνοικισμού 1.263.750,00 € Παρεμβάσεις σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το περιαστικό Δάσος του Μοσχοποδίου (β΄φαση) 1.837.500,00 € Προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρικών mini λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς 499.999,99 € Eξοπλισμός, Μέσα και Συστήματα Πρόληψης και Αντιμετώπισης των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής 600.000,00 € Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού εντός της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Θηβαίων 650.000,00 € Παρεμβάσεις σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το περιαστικό Δάσος του Μοσχοποδίου 1.967.800,00 € Ανάπλαση Κύριου Οδικού Άξονα της Πόλης της Αλιάρτου" (MIS 5179193) 1.100.000,00 € Δράσεις, Συστήματα και Εργαλεία για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης, αντιμετώπισης των Διακρίσεων και φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Λεβαδέων 154.371,75 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 175.000,00 € Δράσεις, Συστήματα και Εργαλεία για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης, αντιμετώπισης των Διακρίσεων και φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Θηβαίων 154.371,75 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 175.000,00 € Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας και της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων του Δήμου Λεβαδέων 46.875,00 € Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας και της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων του Δήμου Θηβαίων 46.875,00 € Γραφείο Απασχόλησης και Ενημέρωσης Ανέργων (που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες) και Καινοτόμα Εργαλεία Προώθησης στην Απασχόληση στο Δήμο Λεβαδέων 261.253,25 € Γραφείο Απασχόλησης και Ενημέρωσης Ανέργων (που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες) και Καινοτόμα Εργαλεία Προώθησης στην Απασχόληση στο Δήμο Λεβαδέων στο Δήμο Θηβαίων 261.253,25 €