Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024

AGRAFA NEWS--ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΣΤΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

8ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η νέα Τοπική Διοίκηση του 8ου Π.Τ. Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας του Ο.Ε.Ε.,
συγκροτήθηκε σε σώμα την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 ως εξής:

Πασπάλης Δημήτριος Πρόεδρος

Μολιώτης Απόστολος Αντιπρόεδρος

Γενιτσαρόπουλος Χρήστος Γενικός Γραμματέας

Λαμπροθανάσης Ευάγγελος Οικονομικός Επόπτης

Βογιατζής Σπυρίδων Μέλος

Κοτρώνης Γεώργιος Μέλος

Ρεντίας Γεώργιος
Μέλος
ΛΑΜΙΑ, 12/1/2024