Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024

AGRAFA NEWS-ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χρηματοδοτήσεις 346.000 € για την εκτέλεση έργων στους δήμους Ορχομενού και Δωρίδος.

 

 


Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε τις σχετικές προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση των ακόλουθων έργων στα όρια του Δήμου Ορχομενού της Π.Ε. Βοιωτίας και του Δήμου Δωρίδος της Π.Ε. Φωκίδας:

 

Ø  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση από τον Δήμο Ορχομενού του έργου, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Βοιωτίας. Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες, τοιχοποιίες και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, όπως και να εγκατασταθούν συστήματα κλιματισμού, πυρασφάλειας και συναγερμού.

 

Ø  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση από τον Δήμο Ορχομενού του έργου, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Βοιωτίας. Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης μεταλλικών στεγάστρων, σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορχομενού.


 

Ø  «∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέχρι του ποσού των 151.000 ευρώ για την εκτέλεση του έργου, που αποσκοπεί στη βελτίωση και διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Κερασιάς του ∆ήµου ∆ωρίδος. Συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση πρόκειται να γίνουν επεμβάσεις στον τοίχο της παλαιάς λιθοδομής και σε δεύτερη φάση στο γήπεδο της πλατείας, µε την κατασκευή έργων αποστράγγισης και απομάκρυνσης λιμναζόντων όμβριων υδάτων που παρατηρούνται κατά το µμεγαλύτερο διάστημα κάθε έτους.

Μετά την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Συμπράττουμε με τους δήμους Ορχομενού και Δωρίδος και εξασφαλίζουμε συνολικές χρηματοδοτήσεις 346.000 ευρώ για την υλοποίηση έργων που αποζητούσε η τοπική κοινωνία.


»Κοινός μας στόχος είναι η βελτίωση των κτιριακών υποδομών του Δημοτικού Σταδίου Ορχομενού, της Λαϊκής Αγοράς Ορχομενού, αλλά και της κεντρικής πλατείας στην Κοινότητας Κερασιάς του ∆ήµου ∆ωρίδος. Οι δήμοι παίρνουν πλέον τη σκυτάλη για να παραδώσουν σύντομα τα έργα στους συμπολίτες μας».