Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

AGRAFA NEWS-Φόρουμ "Περιφέρειες, Πόλεις & Διεθνείς Συνεργασίες" Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσίασε τη «ΓΕΦΥΡΑ» και κοινωνικές δράσεις στις Βρυξέλλες.

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε στο φόρουμ "Περιφέρειες, Πόλεις &  Διεθνείς Συνεργασίες",  που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από 29 Νοεμβρίου έως και 01 Δεκεμβρίου 2023, εκπροσωπούμενη από τον Εκτελεστικό Γραμματέα Χρήστο Μούτσιο και τη Σύμβουλο του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας αρμόδια για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ρούλα Κεχρή.  

 

Το συγκεκριμένο φόρουμ πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και έχει σχεδιαστεί ως χώρος διαλόγου πολιτικής και ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με τις αναπτυξιακές λύσεις που πραγματοποιούνται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των Ευρωπαϊκών χωρών και των εταίρων τους.

 

Φέτος, συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, συμμετείχαν περισσότερες από 60 χώρες και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κτιρίου των Περιφερειών «Ζακ Ντελόρ».

 

Βασική στόχευση ήταν η έναρξη των συζητήσεων σχετικά με τη συμβολή των Περιφερειών και των πόλεων στην πρωτοβουλία «EU Global Gateway», η οποία προωθεί την ανάπτυξη διεθνών συνεργειών σε θεματικούς τομείς, όπως η Συμπερίληψη, η Καινοτομία, οι Επενδύσεις σε περιφερειακό επίπεδο και ο Ενδιάμεσος ρόλος των πόλεων.

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε σε όλες τις συναντήσεις και είχε ενεργό ρόλο στην Ομάδα Εργασίας για τη Συμπερίληψη, παρουσιάζοντας αναλυτικά την κοινωνική δομή «ΓΕΦΥΡΑ» και το θεσμό της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για ΑμεΑ: “Oλοι Μαζί-Όλοι Iσοι”.

 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Χρήστος Μούτσιος και η Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ρούλα Κεχρή ενημέρωσαν τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, ο οποίος δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το στρατηγικό σχέδιο της «Νέας Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη», αναγνωρίζει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ως βασικούς παράγοντες της αναπτυξιακής πολιτικής και υποστηρίζει τις πολιτικές που εμπίπτουν στο λεγόμενο «5P», δηλαδή Άνθρωποι, Ειρήνη, Σύμπραξη, Πλανήτης και Ευημερία (People, Peace, Partnership, Planet & Prosperity).

 

»Τέτοιες πολιτικές εφαρμόζουμε ήδη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τις παρουσιάσαμε στο πλαίσιο του φόρουμ, εστιάζοντας στη «ΓΕΦΥΡΑ» και τις κοινωνικές μας δράσεις, που θα πολλαπλασιαστούν την επόμενη περίοδο. Ενισχύουμε το κοινωνικό πρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στηρίζουμε περαιτέρω τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, γιατί θέλουμε ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο, ανάπτυξη με όφελος για όλους».