Τρίτη 9 Μαΐου 2023

AGRAFA NEWS-Διακήρυξη διαγωνισμού μεταφοράς 7.800 μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας.Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας
Γαλάνης Κωνσταντίνος
Χαλκίδα, 08Μαΐου 2023
Διακήρυξη διαγωνισμού μεταφοράς
7.800 μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε στη διακήρυξη
διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών, των δημόσιων σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, για τα
σχολικά έτη 2023 - 2024, 2024 - 2025 και 2025 - 2026, μέσω
Δυναμικού Συστήματος Αγορών με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός αναφέρεται σε:
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ: 7.800
ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: 77
ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: 65
ΤΑΞΙ: 252
ΤΑΞΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 4ΘΕΣΕΩΝ: 11
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ Ε.Μ.Δ.: 4.238
Μετά τη διακήρυξη του διαγωνισμού, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Παιδείας Κωνσταντίνος Γαλάνης δήλωσε: «Ευχαριστούμε τους
υπαλλήλους των υπηρεσιών μας για το ζήλο και την
παραγωγικότητα, στην οργάνωση του τριετούς αυτού Διαγωνισμού,
που έχει σαν αποτέλεσμα την εύρυθμη συμμετοχή των αναδόχων
και την έγκυρη αποτελεσματικότητα».