Τρίτη 16 Μαΐου 2023

AGRAFA NEWS-ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗ ΣΠΑΝΟΥ Χρηματοδοτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση Νοσοκομείου Άμφισσας - 5ου Δημοτικού Θήβας και Δημοτικών κτιρίων Μακρακώμης


 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης των ακόλουθων πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»:

 

1.     «Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Δράσεις ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας». Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που θα μελετηθούν αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους (εξωτερική θερμομόνωση τοίχων και θερμο-υγρομόνωση δώματος, αντικατάσταση κουφωμάτων), των Η/Μ εγκαταστάσεων (αντικατάσταση καυστήρων θέρμανσης) και στην εγκατάσταση κεντρικού ηλιοθερμικού συστήματος. Επιπρόσθετα, θα μελετηθεί η εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος 150 KW, για την αξιοποίηση ΑΠΕ με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 60.054,14 ευρώ.

 

2.     «Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Μακρακώμης». Οι ενεργειακές παρεμβάσεις που θα μελετηθούν είναι αντίστοιχες με αυτές που αφορούν στο Νοσοκομείο Άμφισσας. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 48.682,4 ευρώ.

 

3.     «Μελέτες ωρίμανσης ενεργειακής αναβάθμισης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας». Οι ενεργειακές παρεμβάσεις που θα μελετηθούν είναι αντίστοιχες με αυτές που αφορούν στο Νοσοκομείο Άμφισσας. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 45.434,36 ευρώ.

«Προωθούμε και υποστηρίζουμε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων και δημοτικών κτιρίων, προκειμένου να λειτουργούν και ως παραδείγματα εξοικονόμησης ενέργειας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε: «Εντάξαμε τρεις ακόμη τέτοιες παρεμβάσεις στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας, ώστε να μελετηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας, του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας και δημοτικών κτιρίων του Δήμου Μακρακώμης. Ευελπιστούμε στην ταχύτερη εκπόνηση των μελετών, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 155.000 ευρώ περίπου, ώστε να προχωρήσουμε και στην υλοποίηση των έργων».