Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

AGRAFA NEWS-Τροποποίηση διοικητικού σχήματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.


Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού και μετά την οικειοθελή παραίτηση του Ηλία Κυρμανίδη από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη, το διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τροποποιείται ως εξής:

• Αντιπεριφερειάρχης Δασικής πολιτικής, Κτηνοτροφίας, Χωρικού σχεδιασμού και Προστατευόμενων περιοχών ορίζεται η Κατερίνα Καλαντζή, η οποία αναλαμβάνει και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος.
• Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος (άμισθος) για θέματα Περιβάλλοντος ορίζεται ο Ηλίας Κυρμανίδης.