Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

AGRAFA NEWS- ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΥ Χρηματοδότηση 1.125.000 € για την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου στην πόλη της Αλιάρτου

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου: «Ανάπλαση Κύριου Οδικού Άξονα της Πόλης της Αλιάρτου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».


Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 1.125.000 ευρώ, εντάσσεται στο εγκεκριμένο ΣΒΑΑ των Δήμων Λεβαδέων Θηβαίων και Αλιάρτου - Θεσπιέων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Ειδικότερα, προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες:

§  Ανακατασκευής πεζοδρομίων (πλακοστρώσεις, κρασπεδώσεις κλπ.) εκατέρωθεν  της Λεωφόρου Αθηνών.

§  Διαμόρφωσης διαδρομών και ραμπών ΑΜΕΑ για την βελτίωση της προσβασιμότητας.

§  Κατασκευής υδρορροών για την απορροή των όμβριων υδάτων, που διέρχονται των πεζοδρομίων.

§  Δημιουργίας διαβάσεων πεζών.

§  Τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων στην νησίδα για πλήρη φωτισμό του δρόμου και των πεζοδρομίων.

§  Αντικατάστασης και ενίσχυσης του φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων.

§  Διαμόρφωσης χώρων πρασίνου κλπ.

 

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας μας ένα από τα σημαντικότερα έργα για το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, το οποίο θα αλλάξει πλήρως τη φυσιογνωμία της κεντρικής οδού της πόλης της Αλιάρτου.

 

»Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Αθηνών, από την είσοδο της δυτικής πλευράς έως την διασταύρωση της Άσκρης, με σκοπό την αισθητική και λειτουργική της αναβάθμιση, την αύξηση της οδικής ασφάλειας, αλλά και την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών με προτεραιότητα στα άτομα με κινητικά προβλήματα.

 

»Με την υλοποίηση του έργου, από τον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, αναμένεται επίσης η τόνωση της δραστηριότητας των εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κατά μήκους της κεντρικής οδού και η βελτίωση της πρόσβασης στους Κήπους Αλιάρτου, τους οποίους παραχωρήσαμε πρόσφατα στον Δήμο και συνεργαζόμαστε στενά για την ανάδειξη και αξιοποίησή τους».