Τρίτη 3 Μαΐου 2022

AGRAFA NEWS-ΕΝΤΑΞΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΡΑΓΜΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΤΑΜ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

 


                                                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ένταξη εγγειοβελτιωτικών έργων σε κοινοτικά Πρόγραμμα και στο Ταμείο Ανάκαμψης

Η κα Μπατζελή τόνισε ότι «Οι συνεχώς μειούμενες  πλέον χρηματοδοτήσεις των Περιφερειών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από κεντρικούς  πόρους,  παγώνουν την υλοποίηση ακόμη και των παρεμβάσεων που αποφασίστηκαν μετά από φυσικές καταστροφές. Έτσι, η  αυτοδιοίκηση υποχρεώνεται να αναθεωρήσει τον χάρτη των προτεραιοτήτων της και να επισπεύσει την ένταξη ώριμων έργων σε κοινοτικά προγράμματα και που θα έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία στις υποδομές» .

Συνεχίζοντας επεσήμανε ότι «Εγγειοβελτιωτικά ,αρδευτικά και υδρευτικά έργα αποτελούν βασικές διαχρονικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων των περιοχών και μάλιστα εκείνων των αγροτικών περιοχών. Μεταξύ αυτών είναι και η υδροδότηση του φράγματος  Σμοκόβου, που ενώ είναι ένα από βασικά έργα ,δυστυχώς έχει σημαντικές καθυστερήσεις μέχρι σήμερα  ,οι περισσότερες των οποίων είναι αναιτιολόγητες. Κρίνουμε ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες σε συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες αρχές ,κεντρικές και αυτοδιοικητικές, ώστε το έργο αυτό να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης ή σε άλλο τομεακό.

Η ολοκλήρωση του συνδέεται άμεσα και με την εφαρμογή των πολιτικών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ,περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης των υδάτων.

Η παράταξη μας έθεσε το θέμα στην Οικονομικής Επιτροπή και ζητά από την Περιφερειακή Αρχή και τις τεχνικές υπηρεσίες όπως:

Υπάρχει πλήρης ενημέρωση για την πορεία των μελετών, της εκείνης της αρχικής Αναπτυξιακής Φθιωτικής ,εκείνης που κατατέθηκε το 2018  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και οι λόγοι της απόρριψης της από το Υπουργείο αλλά και της δημοπρατηθείσας το 2020 από το  Υπουργείο Υποδομών, μιας  μελέτης ύψους 1,6 εκ ευρώ.

Επίσης να υπάρχει ενημέρωση για τις παρέμβασης της Αποκεντρωμένης σχετικά με την έγκριση της  διαχείρισης των Υδάτινων πόρων εφόσον το έργο υδροδότησης μετά και την κατασκευή των κλειστών δικτύων, αφορά 3 Νομούς(Τρίκαλα-Λάρισα-Φθιώτιδα) και πρέπει να καλύπτει το σύνολο των αρδευόμενων εκτάσεων.

Να υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία με τον Δήμο Δομοκού.

Να εξεταστεί και να διεκδικηθεί άμεσα η ένταξη  του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και δη στον άξονα Ύδωρ 2.

Αναφέρονται οι σχετικές μελέτες που έχουν περιέλθει στην ενημέρωση μας.

1.         Η αρχική μελέτη της «Φθιωτικής Αναπτυξιακής», επικαιροποιήθηκε με μελέτη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου

2.         Με βάση τη μελέτη της ΠΕ Φθιώτιδας (Φθιωτικής Αναπτυξιακής) υποβλήθηκε  αίτημα για ένταξη έργου στο ΠΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Είχε υποβληθεί στις 26-07-2018  με Αρ. Πρωτ.: 176098/9414, ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3

Η πρόταση όμως (βάσει της ενημέρωσης μας) απορρίφθηκε από το ΥΠΑΑΤ γιατί δεν αντιμετώπιζε το πρόβλημα συνολικά των τριών νομών  και αντιμετώπιζε την υδροδότηση του φράγματος Σμοκόβου μόνο για την χωρική περιοχή του Ν. Φθιώτιδας.

4.         Έγινε Έγκριση Πρακτικού ΙΙ, (αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς), της Ε.Δ. για ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ», στις 17 Νοεμβρίου 2020 με Αρ. Πρωτ.: 99876/Φ.ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Υ.ΛΙ.Κ.Υ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα ως Προσωρινό Ανάδοχο την Ένωση Οικονομικών Φορέων: «ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , με οικονομική προσφορά (O.Π.) σε Ευρώ (€) ύψους  1.565.035,00 € (χωρίς ΦΠΑ) .

Κατερίνα Μπατζελή, Νίκος Μπέτσιος, Μάνος Γέμελος, Μπαμπης Φάκος, Κώστας Σωτηρόπουλος.