Τρίτη 17 Μαΐου 2022

AGRAFA NEWS-Πρόγραμμα εκδήλωσης που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρίες.Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. .