Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

AGRAFA NEWS-ΔΤ ΚΩΠΑΙΔΑ ΠΕΡΙΦ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ πατρίδα μας η Στερεα.

                                                                                                                                          Λαμία ,14-04-2022

                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η κα Κατερίνα Μπατζελή τόνισε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 13-04-22 στην Λιβαδειά  ότι «Για εμάς, το κύριο μέλημα μας είναι οι αγρότες και η σύσταση ενός δυναμικού αγροδιατροφικού κέντρο στο Κωπαϊδικό πεδίο. Πρέπει  να συσταθεί νέος Οργανισμός στον οποίο θα συμμετέχουν κυρίως οι αναβαθμισμένοι ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, Δήμοι και Αγροτικές οργανώσεις . Να συγκροτηθεί και να κατοχυρωθεί η Κωπαΐδα ως μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ).

 

Η Περιφερειακή Αρχή(ΠΑ) με δική της επιλογή έχει καθυστερήσει επικίνδυνα την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού του Κωπαϊδικού πεδίου και μιας ορθολογικής, καινοτόμας  διαχείρισης αρδευτικών και εγγειοβελτιωτικών συστημάτων και έργων. Προσπάθησε  να καλύψει την έλλειψη ουσιαστικών δικών της έργων  και να εντυπωσιάσει με την παρουσία έργων σχεδιασμένων και χρηματοδοτούμενων από Υπουργεία και δη του Υπογείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Η Περιφερειακή Αρχή αναλώθηκε τα τελευταία εννέα χρόνια  σε έργα απλής διαχείρισης της καθημερινότητας, με εργολαβικές αναθέσεις .

Οι αγρότες συνεχίζουν να  βρίσκονται αντιμέτωποι με τις  ελλιπέστατες υποδομές, την  άναρχη αγροτική οδοποιία, να μην έχουν ένα λειτουργικό αρδευτικό δίκτυο και ένα  αποδοτικό σύστημα  στην διαχείριση του  .

Η Κωπαΐδα είναι ένα μεγάλο αγροτικό πεδίο στο οποίο ακόμη δεν έχει εγκατασταθεί ούτε καν πιλοτικά ένα κλειστό αρδευτικό σύστημα ώστε να μπορεί να  επεκταθεί σταδιακά και να  χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού των τελών και των ενισχύσεων των αγροτών .

Ο υπολογισμός των τελών γίνεται βάσει δηλώσεων των αγροτών στον  ΟΣΔΕ του ΥΠΑΑΤ, που στην ουσία δεν απεικονίζει την πραγματική χρήση αρδευτικού νερού αλλά  και του ενεργειακού κόστους.

Τα τέλη που μέχρι σήμερα  οι αγρότες καλούνται να πληρώσουν στον Οργανισμό, εκτός του ότι δεν υπολογίζονται και δεν εισπράττονται σωστά ,δεν φαίνεται ότι δίνονται για έργα όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό ,ώστε να διευκολύνεται η δραστηριότητα τους.

Η ΠΑ καθυστερήσει να προβεί σε πλήρη καταγραφή των εγκατεστημένων στο Κωπαϊδικό πεδίο εκτός  των αγροτών, με αποτέλεσμα να χάνονται έσοδα από την χρήση του νερού και των υποδομών. Δεν υπάρχει μητρώο εγκατεστημένων ώστε να μπορεί να καθοριστεί μια ελεγχόμενη πολιτική διαχείρισης των αρδευτικών υδάτων αλλά  και έργων.

Υπάρχουν επίσης πολλές εκτάσεις εντός του Κωπαϊδικού πεδίου στις οποίες έχουν εγκατασταθεί μεγάλες φωτοβολταϊκές μονάδες εταιρειών ,χωρίς αυτές να έχουν καταγραφεί και συνεπώς να χάνονται έσοδα από  ανταποδοτικά τέλη.

Η Περιφερειακή Αρχή, σε μια περίοδο όπου δίνονται ευκαιρίες συνολικού σχεδιασμού για μεγάλα έργα υποδομών, δεν έχει προβεί καν στην  διαδικασία ωρίμανσης μελετών για μελλοντικά έργα στην Κωπαΐδα. Είναι:

1.Απούσα η Κωπαΐδα και από το τελευταίο πρόγραμμα "Ύδωρ 2.0", διότι η ΠΑ επέλεξε να μην αναδείξει  την σπουδαιότητα του μεγάλου αρδευτικού ,αγροτοπεριβαλλοντικού έργου και της διάστασης της ίδιας της Κωπαΐδας

2.Απούσα η Περιφερειακή Αρχή και η Στερεά Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον  σχεδιασμό και κατάθεση προτάσεων για την ευρύτερη περιοχή και δη της Κωπαΐδας  σχετικά με  την ενεργειακή της αναβάθμιση ,της χρήσης των ενεργειακών κοινοτήτων, με την ενίσχυση των ΤΟΕΒ και την μείωση του ενεργειακού κόστους για τους αγρότες

3. Απούσα η Περιφερική αρχή από τη Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» για δημόσια έργα προϋπολογισμού κάτω των 2,2εκ.€, με ημερομηνία λήξης την 6η Μαΐου 2022 με δυνητικούς  δικαιούχους  Δήμους και Περιφέρειες. Μια πρόσκληση, πρώτης προτεραιότητας και για την Κωπαΐδα εφόσον πρόκειται για   έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση),για  αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία.

Ερωτάται:

Αλήθεια ,ποιες ενέργειες έχουν γίνει εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής για  εύρεση χρηματοδοτήσεων πολυτομεακών δράσεων και ταμείων ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του μεγάλου αυτού έργου.

Ποιές είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής ώστε να διασφαλιστούν οι αγρότες από τις νέες παραγωγικές και ενεργειακές προκλήσεις ,κλιματικών αλλαγών αλλά και εκείνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η  ΠΑ δεν θέλει να αποδεχτεί   ότι ο Οργανισμός της Περιφέρειας  δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος των σημερινών προκλήσεων ,του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της ορθολογικής λειτουργίας της Κωπαΐδας.

Για εμάς, το κύριο μέλημα μας είναι οι αγρότες και η σύσταση ενός δυναμικού αγροδιατροφικού κέντρο στο Κωπαϊδικό πεδίο. Πρέπει  να συσταθεί νέος Οργανισμός στον οποίο θα συμμετέχουν κυρίως οι αναβαθμισμένοι ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, Δήμοι και Αγροτικές οργανώσεις . Να συγκροτηθεί και να κατοχυρωθεί η Κωπαΐδα ως μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ).

Έχουμε τονίσει ότι το Κωπαϊδικό πεδίο έχει εθνική διάσταση και δεν μπορεί να εμποδίζεται, να ανακόπτεται η δυναμική της περιοχής αυτής από την ΠΑ με την συνήθη λογική της, της ιδίας διαχείρισης ,της εσωστρέφειας και φοβικότητας .

 

https://www.youtube.com/watch?v=4JhIXQBlhVQ

Κατερίνα Μπατζελή επικεφαλής και οι Περιφερικοί Σύμβουλοι Κώστας Σωτηρόπουλος, Νίκος Μπέτσιος, Μάνος Γέμελος ,Μπάμπης Φάκος.