Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

AGRAFA NEWS-Κοινή δήλωση – Δελτίο Τύπου για την Ενέργεια: «Επέκταση των μέτρων στήριξης από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης»

Κοινή δήλωση Δελτίο Τύπου


Σύνδεσμος  Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ
Πέμπτη, 17/3/22

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΔΕ)

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς (ΣΒΑΠ)

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΘΣΕ)

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ)

Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ)

«Επέκταση των μέτρων στήριξης από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης»

Η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, επιτείνεται από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με αποτέλεσμα
τις πρωτοφανείς επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνία.

Η ελληνική Κυβέρνηση, πρωτοπορώντας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει θέσει σε εφαρμογή
μια δέσμη μέτρων για την στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας τα οποία βρίσκονται αναμφισβήτητα στην
ορθή κατεύθυνση, δεδομένου και του δημοσιονομικού πλαισίου που υφίσταται.

Οι ραγδαία αυξανόμενες τιμές ενέργειας σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής
μεταποίησης, ελήφθησαν υπόψη στην αναδιαμόρφωση των μέτρων στήριξης που εξαγγέλθηκαν σήμερα
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αποσκοπούν καταφανώς στην περαιτέρω στήριξη της
ελληνικής βιομηχανίας υπό τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν.

Η κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, συνεχίζουν να αποτελούν
σταθερούς και αξιόπιστους συνομιλητές με στόχο την επιτυχή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσεως
μέσω των βραχυπρόθεσμων ενεργειών αλλά και των μεσο-μακροπρόθεσμων που συζητούνται σε τακτική
βάση και για τις οποίες διαπιστώνεται ταύτιση απόψεων.