Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

AGRAFA NEWS-Την ένταξη αγραφιώτικων περιοχών στα Απάτητα Βουνά ζητά με επιστολή του ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 


Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή την οποία απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα, στον υφυπουργό κ. Αμυρά, στο Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τέλος στη ΜΚΠΟ «Πίνδος Περιβαλλοντική» ο κ. Καρδαμπίκης αναφέρει τα εξής:

 

«Αξιότιμοι κύριοι-ες,

Ο Δήμος Αγράφων, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα θεσμοθέτηση για τα «Απάτητα Βουνά», καθώς και την ανάγκη για προστασία του πολύτιμου και παρθένου φυσικού του περιβάλλοντος, όπως μάλιστα αυτό αναδεικνύεται από την τρέχουσα περίοδο, όπου πολίτες, φορείς και αρχές σύσσωμοι αντιδρούν στην επικείμενη εγκατάσταση έργων ΑΠΕ σε όλες τις βουνοκορφές των Αγράφων, ζητά την μελέτη και ένταξη των κατάλληλα προσφερόμενων περιοχών του Δήμου στα «Απάτητα Βουνά».

Τα συγκεκριμένα έργα ΑΠΕ, ειδικά δε τώρα που το Περιφερειακό Χωροταξικό της Περ. Στερεάς Ελλάδας (2018) είναι μεταγενέστερο του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ (2008) το οποίο δεν έχει ακόμα συνταχθεί, έρχονται σε αντίθεση με τις θέσεις του Δήμου Αγράφων, ενώ δεν εναρμονίζονται με τις θέσεις που έχουν διατυπωθεί στο αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ ΑΑΠ 299/14-12-2018), όπως αναφέρονται παρακάτω.

«3.4 Περιφερειακό Πάρκο Ευρυτανίας

Τις περιοχές της Χωρικής Ενότητας της Ευρυτανίας συνθέτουν οι περιοχές της Ευρυτανίας λόγω του ότι αποτελούν ένα υψηλής βιοποικιλότητας και σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης σύνολο οικοσυστημάτων μερικά ενταγμένο στο Δίκτυο Natura 2000 και παρουσιάζουν εξαιρετική αραιοκατοίκηση. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών τους, προσφέρονται κατ’ εξοχήν σαν περιοχές οικοανάπτυξης και πρότυπης διαχείρισης με όρους προστασίας της φύσης και των τοπίων και παράλληλα ανάδειξης του περιβάλλοντος σε παράγοντα ολοκληρωμένης ήπιας ανάπτυξης και διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς των ορεινών χώρων της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η υπαγωγή μετά από τη σχετική ειδική μελέτη, της Χωρικής Ενότητας της Ευρυτανίας στις διατάξεις του αρθ.19 παρ.3.2 του ν. 1650/1986 και ο χαρακτηρισμός της ως «Περιφερειακό Πάρκο». Στις προβλεπόμενες σε αυτό περιφερειακές ζώνες, που ορίζονται ως περιοχές οικοανάπτυξης, ενισχύεται με κίνητρα η άσκηση ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών ασχολιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η αναψυχή, ο τουρισμός φύσης, η

ολοκληρωμένη ή βιολογική γεωργία, η βιολογική καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών, η περιβαλλοντική και πολιτιστική εκπαίδευση και η μεταποίηση τοπικών προϊόντων.

Επίσης,

Άρθρο 13

Χωρική οργάνωση του ορεινού, παράκτιου και νησιωτικού χώρου

Α. Ορεινός χώρος

1.   Προσδιορισμός του ορεινού χώρου της Περιφέρειας στο ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειας, ως ορεινός ορίζεται ο χώρος με υψόμετρο > 800μ καθώς επίσης και όσες Δημοτικές Κοινότητες τέμνονται από την ισοϋψή των 800 μ…….

Οι ορεινοί όγκοι της Περιφέρειας αποτελούν σημαντικό χώρο άσκησης αγροτο-δασικής και εκτατικής παραδοσιακής κτηνοτροφίας, δραστηριοτήτων, πολιτικών και προγραμμάτων ορεινού χώρου. Αντιμετωπίζονται ως κατ’ εξοχήν περιοχές φυσικού αποθέματος, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η διατήρηση και προστασία των παραδοσιακών δραστηριοτήτων καθώς και του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και της κατοίκησης……

Νότια Πίνδος – Σύμπλεγμα Ευρυτανικών Υψηλών Ορεινών Περιοχών: Η Ενότητα προτείνεται ως κατ’ εξοχήν περιοχή φυσικού αποθέματος τοπιακή ενότητα υψηλής αξίας. Προωθείται ο χαρακτηρισμός της σε Περιφερειακό Πάρκο, προκειμένου να γίνει αποτελεσματική η «έξυπνη» ανάπτυξη της ιδιαίτερης αυτής περιοχής (αραιοκατοίκηση) και να προστατευτεί το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον, μέσω της διατήρησης των παραδοσιακών και αγροτοδασικών δραστηριοτήτων και του συνδυασμού τους με την ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθαρής ορεινής φύσης στα πλαίσια των νέων δυνατοτήτων του διαδικτύου και σύμφωνα με το προβλεπόμενο από το παρόν πρότυπο οικιστικής οργάνωσης.

Όπως και

Άρθρο 15

Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων λοιπής τεχνικής υποδομής

Α. Υποδομές ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

·         Προώθηση της ανάδρασης προς το Ειδικό Πλαίσιο ΑΠΕ της έγκαιρης εξαίρεσης συνολικά της Π.Ε. Ευρυτανίας και τμημάτων των ορεινών όγκων Οίτης – Βαρδουσίων – Γκιώνας και Ελικώνα και τμημάτων της Εύβοιας από τις περιοχές ΠΑΠ του Ε.Π.»