Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

AGRAFA NEWS-Θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Λαμία, 21 Ιανουαρίου 2022Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμΕΑ από τα ΚΕΠ – Δήμος Αιγάλεω
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022
Η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την αριθμ.
Δ12α/ΓΠοικ4825/46/18-1-22 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας &
Κοινωνικής Υποθέσεων, η θεώρηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022
αρχίζει στις 24-01-2022 και λήγει στις 31-10-2022.
Η θεώρηση θα πραγματοποιείται, κατόπιν ραντεβού, τις εργάσιμες ημέρες, από 9:00
έως 14:00 στα γραφεία των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των
Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) των Δήμων.