Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

AGRAFA NEWS- Όταν η εμπιστοσύνη έχει πρόσωπο.


Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, ούτε χωρίς σκέψη. Τόσα χρόνια λοιπόν ο άνθρωπος που μπορεί έμπρακτα να εκπροσωπεί και να φέρνει εις πέρας ένα τόσο σημαντικό έργο είναι η κύρια Σουλιώτη. Άξια εκπρόσωπος και πιστή στο έργο που της έχει αναθέσει η Ένωση Ευρυτανων Αμερικής το Βελούχι. Συγχαρητήρια για το ήθος και την εργατικότητά της καθώς και για την εχεμύθεια που την διακρίνει.