Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

AGRAFA NEWS-Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Πέριοδου και οι έυκαιριες για την Τοπικη Αυτοδιοίκηση.

 

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Νέας Προγραμματικης Πέριοδου και οι
έυκαιριες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Λαμία, Τέτάρτη, 8 Δέκέμβρίου 2021

(Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων, Λεωνίδου 9-11)


Πρόγραμμα Ημερίδας

Ενότητα Α: Εναρκτήρια παρουσίαση χαιρετισμοί ( 9 : 1 5 1 0 : 3 0 )

 Δημήτρης Μαραβέλιας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΤΑΑ & Σπυρίδων Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΕΤΑΑ: Οι στόχοι της Ημερίδας, οι δράσεις και ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ

 Νικόλαος Σουλιώτης, Πρόεδρος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Καρπενησίου

 Θεοφάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

 Δημήτρης Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ


Ενότητα Β: ΕΣΠΑ 2021- 2 0 2 7 ( 1 0 : 3 0 1 2 : 3 0 )

 ΕΣΠΑ 2021-2027

Ομιλητής: Ιωάννης Φίρμπας , Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

 Προτεραιότητες ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής - Πρόγραμμα Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή

Ομιλητές: Γιώργος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής

Νίκος Μαμαλούγκας , Προϊστάμενος Τομέα Περιβάλλοντος ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Δράσεις ΕΚΤ και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ομιλήτρια: Εμμανουέλα Κουρούση, Στέλεχος Μονάδας Β ́ ΕΥΣΕΚΤ

 Προτεραιότητες και Πόροι του νέου Περιφερειακού Προγράμματος

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Λέμας, Προϊστάμενος ΕΥΔ Στέρεας Ελλάδας

 Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) ως αναπτυξιακό εργαλείο

Ομιλητής: Κοσμάς Σιδηρόπουλος, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ - ΜΟΔ

Ερωτήσεις συζήτηση


Συντονισμός: Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος
ΕΕΤΑΑ

Διάλειμμα

Ενότητα Γ: ΠΑΑ Ταμείο Ανάκαμψης & Λοιπά Προγράμματα ( 1 2 : 4 5 1 4 . 3 0 )

 Δράσεις Πράσινου Ταμείου

Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Αγκρά, Πράσινο Ταμείο

 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Ομιλήτρια: Έφη Κυρίτση, Προϊσταμένη Μονάδας Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων της

Υ.Ε.Ε. ΠΑΑ 2014-2020


 Ταμείο Ανάκαμψης και Τ.Α.

Ομιλητής: Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος
ΕΕΤΑΑ

Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης στο Περιβάλλον

Ομιλήτρια: Αυγή Βάσση, Επικεφαλής Γραφείου Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και
Αστικού Περιβάλλοντος


Ερωτήσεις - συζήτηση