Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021

AGRAFA NEWS-Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Νέας προγραμματικής Περιόδου και οι ευκαιρίες για την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
Λαμία, 8 Δεκεμβρίου 2021

 

Αθήνα, 9/12/2021

 

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας, υλοποίησαν Υβριδική Ενημερωτική Ημερίδα για τα “Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού” την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, στην πόλη της  Λαμίας (Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων, Λεωνίδου 9-11).

 

Την  Ημερίδα χαιρέτησαν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Μαραβέλιας και Σπύρος Σπυρίδων αντίστοιχα, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Θεοφάνης Σπανός, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, εκ μέρους της ΚΕΔΕ, ο Γενικός Γραμματέας και Δ.Σ. Πύλου-Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Καρπενησίου Νικόλαος Σουλιώτης.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, στο σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στο σκοπό των Ημερίδων που συνδιοργανώνει η ΕΕΤΑΑ με το ΥΠΕΣ, την ΚΕΔΕ και τις 13 ΠΕΔ, που δεν είναι άλλος από την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση της Αυτοδιοίκησης για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τον σχεδιασμό τους. Ενημέρωσε επιπλέον τους παρευρισκόμενους Δημάρχους ότι, η ΕΕΤΑΑ, στην προσπάθεια να συμβάλλει με την τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών της, ακόμη περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή και να φανεί πραγματικός αρωγός στους ΟΤΑ, εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη, προχώρησε στη δημιουργία ενός καθημερινά  επικαιροποιημένου «Ηλεκτρονικού οδηγού χρηματοδοτήσεων», που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, αφού παρουσίασε συνοπτικά τα εμβληματικά έργα που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ, τόνισε το εύρος των χρηματοδοτικών πηγών της νέας προγραμματικής περιόδου, με έμφαση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», που βοηθά στη δημιουργία ενός «εμπροσθοβαρούς ΕΣΠΑ», υπό την έννοια της επικουρικότητας ώστε έργα, μετά από ωρίμανση να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Αναφέρθηκε επίσης στις κρίσιμες υστερήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους τομείς της στελέχωσης και της ενημέρωσης και στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΑΑ για να στηρίξει σε αυτούς τους τομείς την Τοπική Αυτοδιοίκηση: (α) με τη λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας για την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας των Δήμων, με προτεραιότητα σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους ή σε Δήμους με ανεπαρκή Τεχνική Υπηρεσία, (β) με τα Ηλεκτρονικά Μητρώα Μηχανικών Μελετητών και Βοηθών Επιβλεπόντων – Επιμετρητών, που τηρεί και (γ) με τον συνεχώς επικαιροποιημένο «Ηλεκτρονικό οδηγό χρηματοδοτήσεων», που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Κλείνοντας την ομιλία του, είπε χαρακτηριστικά ότι «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη και συνεκτική αναπτυξιακή πρόταση που θα περιλαμβάνει έργα και δράσεις, με προστιθέμενη αξία και βιωσιμότητα, με στόχους την ενδυνάμωση της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, επεσήμανε ότι, «η διοργάνωση των συγκεκριμένων Ημερίδων σηματοδοτεί όχι μόνον την αγαστή συνεργασία του Α΄ και Β΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης, αλλά  ουσιαστικά και πρακτικά, τη τεχνική δουλειά που πρέπει να γίνει, ώστε, εν όψει των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που αναπτύσσονται σήμερα, να προετοιμαστούν οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες, τόσο στην οργάνωση και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, όσο και στο σχεδιασμό των μελετών, προκειμένου νε επιτευχθεί ο στόχος που δεν είναι άλλος από την απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων για την πραγματοποίηση  εκείνων των έργων που θα αποφέρουν τη μέγιστη υπεραξία, κοινωνική και οικονομική, για τους πολίτες».

 Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, υπογράμμισε πως ,  «η  περίοδος αυτή είναι πραγματικά εξαιρετική για τους Δήμους. Έχουμε τόσα προγράμματα και τόσα χρήματα, τα οποία ποτέ δεν είχαμε ονειρευτεί. Που κολλάμε; Κολλάμε και πάλι στο ότι τα πράγματα πάνε πιο αργά από ό,τι θα θέλαμε, δεν έχουν αποκτήσει τη δυναμική και την ορμή που απαιτούν οι περιστάσεις.Για να έχει θετικό αποτέλεσμα αυτό το momentum, για να μπορέσει δηλαδή η Αυτοδιοίκηση να απορροφήσει χρήματα, θα πρέπει να αναπτύξουμε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες και να εμπλέξουμε περισσότερο τους Δήμους».

 

Αναφερόμενος στην ΕΕΤΑΑ και το ρόλο της, σημείωσε ως πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Εταιρία ξαναβρίσκει το δρόμο της, έτοιμη να βοηθήσει και πάλι τους Δήμους σε σημαντικό βαθμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δημιουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας, με σκοπό την παροχή βοήθειας στους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.

 Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, αναφέρθηκε στο πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ για την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας για επικουρικότητα, εγγύτητα, κοινή διαβούλευση και κοινό σχεδιασμό Προγραμμάτων, από όλους τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και το ΥΠΕΣ γιατί, «μόνο με τον κοινό σχεδιασμό και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, θα γίνει δυνατή η απορρόφηση περισσότερων  έργων για τους Δήμους και τις Περιφέρειες γενικότερα», είπε.

Έκανε ακόμη μικρή αναφορά στην ΕΕΤΑΑ και τον ρόλο που καλείται να παίξει στο χώρο, χαρακτηρίζοντάς την «βραχίονα της Αυτοδιοίκησης».

 

Τέλος, Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, στο σύντομο χαιρετισμό του, χαρακτήρισε τις Ημερίδες που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, «γέφυρα των μικρών και μεγάλων Δήμων και ελπίδα προοπτικής για μια συνεργασία που θα δώσει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ, να είναι πιο αποτελεσματικοί, να βλέπουν κατάματα τις χρηματοδοτήσεις και να μην χάνουν τις ευκαιρίες. Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να αλλάξει ταχύτητα, και στην ολοκλήρωση των μελετών και στη στόχευση αλλά και στη δημοπράτηση και εκτέλεση έργων», σημείωσε.

 Στόχος της Ημερίδας, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και διαδικτυακά περίπου 100 αιρετοί και εργαζόμενοι από τους Δήμους της ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας, ήταν η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των ΟΤΑ, για την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.

-        Το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τις ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση παρουσίασαν ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ, Ιωάννης Φίρμπας, ο Ειδικός Γραμματέας ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής,  Γιώργος Ζερβός, ο Προϊστάμενος του Τομέα Περιβάλλοντος ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Νίκος Μαμαλούγκας, το Στέλεχος της Μονάδας Β΄ΕΥΣΕΚΤ Εμμανουέλα Κουρούση, ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ Στερεάς Ελλάδας Κωνσταντίνος Λέμας  και ο  Κοσμάς Σιδηρόπουλος, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ – ΜΟΔ.

-        Στις Δράσεις του Πράσινου Ταμείου αναφέρθηκε η Κωνσταντίνα Αγκρά, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης η Προϊσταμένη Μονάδας Δημοσίων Υποδομών, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος της Υ.Ε.Ε. ΠΑΑ 2014 – 2020,  Έφη Κυρίτση, για τις Δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης στο Περιβάλλον, η Επικεφαλής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Αυγή Βάσση, ενώ για τις δράσεις του  Ταμείου Ανάκαμψης που ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση εισηγήθηκε ο Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ.