Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

AGRAFA NEWS-Επίσκεψη (study tour) και συνάντηση εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομίας και του Οργανισμού για τις Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις του Αζερμπαϊτζάν με εκπροσώπους του ΣΒΣΕ

 Οινόφυτα, 13/12/2021ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη (study tour) και συνάντηση εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομίας και του
Οργανισμού για τις Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις του Αζερμπαϊτζάν με εκπροσώπους του ΣΒΣΕ


Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. έργου: “Support to the Government of Azerbaijan
to create more enabling SMEs environment and to enhance their competitiveness”
πραγματοποιείται επίσκεψη (study tour) Αντιπροσωπείας από 8 στελέχη του Υπουργείου
Οικονομίας και του Οργανισμού για τις Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις του Αζερμπαϊτζάν στη χώρα
μας, με σκοπό την παρουσίαση από ελληνικούς φορείς της εμπειρίας στην στήριξη των ΜμΕ.


Την Πέμπτη 09/12/2021πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) σε χώρο που ευγενικά παραχωρήθηκε από τον Δήμαρχο
Τανάγρας κύριο Βασίλη Περγάλια.


Στη συνάντηση από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΒΣΕ συμμετείχαν η Ταμίας κυρία
Βασιλική Ωρολογοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας κύριος Ανδρέας Λουκάτος, και το Μέλος κύριος
Βασίλειος Έξαρχος.


Ανοίγοντας τη συνάντηση, η κυρία Ωρολογοπούλου έκανε σύντομη παρουσίαση του ΣΒΣΕ,
αναφερόμενη εκτενώς στην Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση (ΑΒΣ) Οινοφύτων και τον ρόλο του
Συνδέσμου στην προσπάθεια μετατροπής της σε Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ) προς
όφελος των επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας.


Ο κύριος Έξαρχος από την πλευρά του ανέδειξε τη σημασία των Προγραμμάτων της Ε.Ε. για τις ΜμΕ,
με αναφορά στον ρόλο του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στα οφέλη για τις τοπικές
κοινωνίες, τονίζοντας την αξία ανταλλαγής καλών πρακτικών και πληροφοριών.


Τέλος ο κύριος Λουκάτος αναφέρθηκε στο ΕΠΕ Οινοφύτων, ειδικότερα στις ενέργειες προετοιμασίας
που έχουν πραγματοποιηθεί και στον πολεοδομικό σχεδιασμό και τα έργα υποδομών που θα
υλοποιηθούν, επισημαίνοντας τη σημασία του για την περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και τη συμβολή
τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.


Στη συζήτηση που ακολούθησε καλύφθηκαν θέματα όπως οι μέθοδοι χρηματο-οικονομικής
στήριξης ΜμΕ, τα κίνητρα για τη δημιουργία Clusters, ο Ψηφιακός μετασχηματισμός και η Πράσινη
μετάβαση των ΜμΕ (Green SMEs), η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας από ΑΕΙ και Ερευνητικά
Κέντρα, ενώ συζητήθηκε το πλαίσιο συμμετοχής επιχειρήσεων στον ΣΒΣΕ, τα οφέλη που
αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους και ο ρόλος του Συνδέσμου στην προστασία του
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.