Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

AGRAFA NEWS-Προγραμματικές συμβάσεις για την επέκταση των αλιευτικών καταφυγίων Αχλαδίου & Γλύφας Π.Ε. Φθιώτιδας.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Γραφείο Περιφερειάρχη


                                                                         Λαμία, 22 Οκτωβρίου 2021

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


Προγραμματικές συμβάσεις συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας Ευάγγελος Μπλούνας για την υλοποίηση των έργων:

Ø  «Επέκταση Αλιευτικού  Καταφυγίου  Αχλαδίου Νομού Φθιώτιδας» συνολικού προϋπολογισμού 3.400.000 €. Το έργο προβλέπει την κατασκευή λιμενικών έργων, που αποσκοπούν στην αύξηση της χωρητικότητας και λειτουργικότητας του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου. Μετά την ολοκλήρωση των έργων θα μπορούν να ελλιμενιστούν με ασφάλεια 74 αλιευτικά σκάφη.

 

Το  έργο περιλαμβάνει:

- Επέκταση κατά περίπου 70μ. του εξωτερικού (προσήνεμου) μώλου με κατακόρυφο μέτωπο εδραζόμενο επί πρίσματος λιθορριπών.

- Επέκταση των παραλιακών κρηπιδωμάτων μήκους 50μ. περίπου.

- Εργασίες εκβάθυνσης στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης .

- Kατασκευή απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών.

 

Ø  «Επέκταση Αλιευτικού  Καταφυγίου  Γλύφας Νομού Φθιώτιδας»  συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 €. Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση του   καταφύγιου. Με την ολοκλήρωση του θα δημιουργηθεί ένα ασφαλές και λειτουργικό αλιευτικό καταφύγιο με 31 νέες θέσεις ελλιμενισμού.


Το έργο περιλαμβάνει:

- Επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 80μ. περίπου παράλληλα στην ακτογραμμή με πλάτος 7μ.

- Κατασκευή προσήνεμου μώλου εγκάρσια στην ακτογραμμή μήκους 28,2μ. και πλάτους 7μ.

- Κατασκευή παραλιακού τοίχου κατά μήκος της ακτογραμμής στην ζώνη του έργου από αλληλοτεμνόμενους φρεατοπασσάλους, μήκους 86μ.

- Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης, ώστε το ωφέλιμο βάθος της να είναι κατ’ ελάχιστο στα 3μ.

- Προστασία των υφιστάμενων τμημάτων του έργου από υποσκαφές της θεμελίωσής του.

- Κατασκευή απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών.

Με αφορμή την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, από το Πρόγραμμα ΕΠΑΛ Αλιείας και Θάλασσας, προχωρούμε τις διαδικασίες για την υλοποίηση δύο σημαντικών έργων. Οι επεκτάσεις των αλιευτικών καταφυγίων Αχλαδίου και Γλύφας έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες του αλιευτικού στόλου της περιοχής.

»Παράλληλα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκτελεί σημαντικά έργα αναβάθμισης των λιμένων της Π.Ε. Φθιώτιδας. Αυξάνουμε κατακόρυφα τις δυνατότητες των λιμενικών εγκαταστάσεων της περιοχής, με ευεργετικές συνέπειες για την αλιεία, τον τουρισμό και την τοπική οικονομία».

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας Ευάγγελος Μπλούνας δήλωσε: «Οι προσπάθειες του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για σύγχρονες και ασφαλείς λιμενικές υποδομές συνεχίζονται, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Με στοχοπροσήλωση έχουμε δρομολογήσει ενέργειες οι οποίες αναπτύσσουν τους Λιμένες της Φθιώτιδας βελτιώνοντας τις συνθήκες λειτουργίας τους και καθιστώντας τους πιο ελκυστικούς στους χρήστες. Μέσω συνεργασιών η υλοποίηση τους προχωρά με σταθερά βήματα. Οι δύο νέες επεκτάσεις θα επιφέρουν σημαντικά οφέλη στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες χρήστες των εν λόγω αλιευτικών καταφυγίων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Φθιώτιδας».