Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

AGRAFA NEWS-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Συνολικού Προϋπολογισμού 700.000,00 €)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


 

Μία ακόμη σύμβαση για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. Η νέα σύμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00 €, αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση και  βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του  Επαρχιακού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ασπροποτάμου, του Δήμου Αγράφων της Π.Ε. Ευρυτανίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η  οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν, στην άμεση αποκατάσταση βλαβών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων και ανακαίνιση  ασφαλτοταπήτων, στην εκτέλεση χωματουργικών – τεχνικών εργασιών και οδοστρωσίας, στην αντιμετώπιση ελλείψεων στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων και κιγκλιδωμάτων γεφυρών και το λοιπό εξοπλισμό ασφαλείας της οδού. Επίσης θα πραγματοποιηθεί συστηματικός έλεγχος και καθαρισμός των αποχετευτικών συστημάτων  του οδικού δικτύου, καθώς και ο καθαρισμός των ερεισμάτων, ρείθρων,  και η αφαίρεση της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης. Επιπλέον με το συγκεκριμένο έργο θα υλοποιηθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση της νέας γέφυρας Τέμπλας με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

Η χρηματοδότηση του έργου υλοποιείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, επιβλέπεται από την  Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός

του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ανέφερε τα εξής: «Με την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου προχωρούμε σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση στο οδικό μας δίκτυο στην Δημοτική Ενότητα του Ασπροποτάμου με προτεραιότητα την σύνδεση με την Νέα Γέφυρα στην θέση Τέμπλα. Πέρα από την σύνδεση αυτή, που είναι κομβικής σημασίας για την Δυτική Ευρυτανία, με το συγκεκριμένο έργο προγραμματίζονται και εκτεταμένες παρεμβάσεις ασφαλτοστρώσεων, κατασκευής τεχνικών, αποκαταστάσεις βλαβών και οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την αναβάθμιση της ασφάλειας του οδικού δικτύου της περιοχής και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών»