Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

AGRAFA NEWS-Δράση υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 

 

Γραφείο Περιφερειάρχη

                                                                         Λαμία, 21 Ιουλίου 2021

 


Ξεχωριστή δράση για την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό θα απασχοληθούν αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού.

Η δράση με τίτλο: «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη (2021-2022 και 2022 – 2023)» εντάχθηκε στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ».

Αντικείμενο της πράξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 616.560€, είναι η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στους μαθητές με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται όσοι παρουσιάζουν:

o    Νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι).

o    Κινητικές αναπηρίες και χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα.

o    Διαταραχές ομιλίας λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού).

o    Ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.

Για να καλυφθούν οι ανάγκες υποστήριξης των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑΜΕΑ και των πασχόντων από χρόνια νοσήματα μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες, για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, θα απασχοληθούν αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

«Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι παιδιά με ειδικές ικανότητες, τις οποίες πρέπει να ανακαλύψουμε και να υποστηρίξουμε. Μόνο τότε θα έχει φέρει εις πέρας την αποστολή του το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

»Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρεμβαίνουμε για να υποστηρίξουμε και να αγκαλιάσουμε αυτά τα ξεχωριστά παιδιά. Υλοποιούμε μια ουσιώδη δράση που έχει ως στόχο να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα στα μέτρα αυτών των παιδιών» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.