Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

AGRAFA NEWS-Παρέμβαση Δημάρχου Αγράφων για τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις έργων ΑΠΕ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εντός των ορίων του Δήμου Αγράφων.

 

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

Έγγραφο απέστειλε σήμερα ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Σπανό , προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας και προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, σχετικά με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις έργων ΑΠΕ εντός των ορίων του Δήμου Αγράφων.

 

Πιο αναλυτικά η επιστολή:

                                                                                                                     

«Αξιότιμοι κύριοι/ες,

Όπως ίσως γνωρίζετε, ο  Δήμος μας με την νέα διοίκηση του και έχοντας σαν βάση ένα  υψηλής βιοποικιλότητας περιβάλλον και σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης σύνολο οικοσυστημάτων μερικά ενταγμένο στο Δίκτυο NATURA 2000, στοχεύει,  σε μία ήπια «οικοανάπτυξη» με σεβασμό στην ιδιαίτερα  ορεινή φύση του,  με την άσκηση ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών ασχολιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η αναψυχή, ο τουρισμός φύσης, η ολοκληρωμένη ή βιολογική γεωργία, η βιολογική καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών, η περιβαλλοντική και πολιτιστική εκπαίδευση και η μεταποίηση τοπικών προϊόντων.

Η προοπτική ανάπτυξης αυτή έρχεται σε αντίθεση με την χωροθέτηση  βιομηχανικών έργων ΑΠΕ κυρίως αιολικών, υδροηλεκτρικών και φωτοβολταϊκών, εντός των ορίων του Δήμου μας και η Διοίκηση του Δήμου μας και το Δημοτικό Συμβούλιο   έχει εκφράσει  επανειλημμένα την αντίθεσή του στην έγκριση των έργων αυτών.

Το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν οι αιτήσεις από διάφορες εταιρείες για περιβαλλοντική έγκριση έργων ΑΠΕ, εντός των ορίων του  Δήμου Αγράφων, προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Τα έργα αυτά έρχονται και σε αντίθεση με θέσεις του Δήμου μας αλλά και με τις θέσεις που έχουν διατυπωθεί στο  αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΦΕΚ ΑΑΠ 299/14-12-2018 [i]και στοιχεία του οποίου αναφέρω στο τέλος της επιστολής.[i] Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΦΕΚ ΑΑΠ 299/14-12-2018

3.4 Περιφερειακό Πάρκο Ευρυτανίας

Τις περιοχές της Χωρικής Ενότητας της Ευρυτανίας συνθέτουν οι  περιοχές της Ευρυτανίας λόγω του ότι  αποτελούν ένα υψηλής βιοποικιλότητας και σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης σύνολο οικοσυστημάτων μερικά ενταγμένο στο Δίκτυο NATURA 2000 και παρουσιάζουν εξαιρετική αραιοκατοίκηση. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών τους, προσφέρονται κατ’ εξοχήν σαν περιοχές οικοανάπτυξης και πρότυπης διαχείρισης με όρους προστασίας της φύσης και των τοπίων και παράλληλα ανάδειξης του περιβάλλοντος σε παράγοντα ολοκληρωμένης ήπιας ανάπτυξης και διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς των ορεινών χώρων της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η υπαγωγή μετά από τη σχετική ειδική μελέτη, της Χωρικής Ενότητας της Ευρυτανίας στις διατάξεις του άρθ. 19 παρ. 3.2 του ν. 1650/1986 και ο χαρακτηρισμός της ως «Περιφερειακό Πάρκο». Στις προβλεπόμενες σε αυτό περιφερειακές ζώνες, που ορίζονται ως περιοχές οικοανάπτυξης, ενισχύεται με κίνητρα η άσκηση ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών ασχολιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η αναψυχή, ο τουρισμός φύσης, η ολοκληρωμένη ή βιολογική γεωργία, η βιολογική καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών, η περιβαλλοντική και πολιτιστική εκπαίδευση και η μεταποίηση τοπικών προϊόντων.

 

Επίσης

Άρθρο 13

Χωρική οργάνωση του ορεινού, παράκτιου, και νησιωτικού χώρου
Α. Ορεινός χώρος

1. Προσδιορισμός του ορεινού χώρου της Περιφέρειας Στο ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειας, ως ορεινός ορίζεται ο χώρος με υψόμετρο > 800μ καθώς επίσης και
όσες Δημοτικές Κοινότητες τέμνονται από την ισοϋψή των 800 μ…….

Οι ορεινοί όγκοι της Περιφέρειας αποτελούν σημαντικό χώρο άσκησης αγροτο-δασικής και εκτατικής παραδοσιακής κτηνοτροφίας, δραστηριοτήτων, πολιτικών και προγραμμάτων ορεινού χώρου. Αντιμετωπίζονται ως κατ’ εξοχήν περιοχές φυσικού αποθέματος, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η διατήρηση και προστασία των παραδοσιακών δραστηριοτήτων καθώς και του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και της κατοίκησης…..

Νότια Πίνδος - Σύμπλεγμα Ευρυτανικών Υψηλών Ορεινών Περιοχών: Η Ενότητα προτείνεται ως κατ’ εξοχήν περιοχή φυσικού αποθέματος και τοπιακή ενότητα υψηλής αξίας. Προωθείται ο χαρακτηρισμός της σε Περιφερειακό Πάρκο, προκειμένου να γίνει αποτελεσματική η «έξυπνη» ανάπτυξη της ιδιαίτερης αυτής περιοχής (αραιοκατοίκη
ση) και να προστατευτεί το αξιόλογο φυσικό της περιβάλλον, μέσω της διατήρησης των παραδοσιακών και αγροτοδασικών δραστηριοτήτων και του συνδυασμού τους με την ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ελκυστικής κατοίκησης για κύρια και παραθεριστική κατοικία, σε συνθήκες εξαιρετικά καθαρής ορεινής φύσης στα πλαίσια των νέων δυνατοτήτων του διαδικτύου και σύμφωνα
με το προβλεπόμενο από το παρόν πρότυπο οικιστικής οργάνωσης.

Όπως και

Άρθρο 15

Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων λοιπής τεχνικής υποδομής

Α. Υποδομές ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

Προώθηση της ανάδρασης προς το Ειδικό Πλαίσιο ΑΠΕ της έγκαιρης εξαίρεσης συνολικά της Π.Ε. Ευρυτανίας και τμημάτων των ορεινών όγκων Οίτης - Βαρδουσίων - Γκιώνας και Ελικώνα και τμημάτων της Εύβοιας από τις  περιοχές ΠΑΠ του Ε.Π. »