Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

AGRAFA NEWS-Νέα οδικά έργα ξεκινούν στην Ευρυτανία συνολικού προϋπολογισμού 640.000 €

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Γραφείο Περιφερειάρχη


                                                                         Λαμία, 09 Μαρτίου 2021

 


 

Δυο νέα οδικά έργα ξεκινούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, μετά την εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων και τη δημοπράτησή τους από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται για τα εξής:

v  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 400.000 €. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της βατότητας της δημοτικής οδού από το Ανατολικό Παπαρούσι προς το Δυτικό Παπαρούσι του Δήμου Καρπενησίου,  καθώς και η αποκατάσταση βλαβών  του κιβωτιοειδούς οχετού  στην περιοχή «Χαλικόρεμα» της Τοπικής Κοινότητας Ψιανών της Δημοτικής Ενότητας  Δομνίστας. Η ημερομηνία περαίωσης του έργου έχει οριστεί στους δεκαοκτώ (18) μήνες.

 

v  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 2020», προϋπολογισμού 240.000 €. Η ημερομηνία περαίωσης του έργου έχει οριστεί στους δώδεκα (12) μήνες.

«Την τελευταία περίοδο εκτελούμε σειρά οδικών έργων στην Ευρυτανία. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν ακόμη δυο οδικά έργα για τους Δήμους Καρπενησίου και Αγράφων. Η βελτίωση του οδικού δικτύου της περιοχής είναι απολύτως αναγκαία και υπήρξε προγραμματική μας δέσμευση. Την υλοποιούμε με συνέπεια και με προσήλωση στον απώτερο στόχο να ανοίξουμε διάπλατα το δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρυτανίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


«Με τα συγκεκριμένα έργα πετυχαίνουμε δύο βασικούς στόχους. Καταρχήν, με το έργο για το οδικό δικτύου των Αγράφων έχουμε ουσιαστικά  προνοήσει, να υλοποιούμε έργα τα οποία αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών και στην συντήρηση του οδικού μας δικτύου, ώστε να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε στις δύσκολες συνθήκες τόσο των καιρικών φαινομένων όσο

και του ορεινού ανάγλυφου και να αποκαθιστούμε βλάβες εν τη γενέσει τους.

»Ενώ με την σύμβαση που αφορά το οδικό δίκτυο στο Καρπενήσι ολοκληρώνουμε τον δρόμο προς το Παπαρούσι, κάτι που αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής για την περιοχή, αλλά και βελτιώνουμε την προσβασιμότητα προς το χωριό Ψιανά. 

»Έτσι με την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων  αφενός στεκόμαστε δίπλα στην καθημερινότητα των πολιτών, βελτιώνοντας το οδικό μας δίκτυο και αφετέρου προχωρούμε στην ολοκλήρωση βασικών οδικών αξόνων αίροντας την απομόνωση της περιοχής» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός. 


  

 

και του ορεινού