Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

AGRAFA NEWS -Η κα Μπατζελή μετά την αποχώρηση της από την σημερινή συνεδρίαση της 3ης ΟΕ δήλωσε:

                                 


                                                                                                          19-01-21

                                                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


«Δεν μπορώ να αποδεχτώ την υποβίβαση του ρόλου της Οικονομικής Επιτροπής ,της λειτουργίας  και της πλήρους ενημέρωσης της σε θέματα τα οποία και νομοθετικά προβλέπονται. Δεν μπορεί να καλούμαστε να αποφασίζουμε σε κλίμα   αδιαφάνειας ,χωρίς την πραγματική εικόνα αναγκών και αναπτυξιακού σχεδιασμού ,την «κυριαρχία» των διαγωνιστικών Επιτροπών  έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, δηλ. των μελών της ΟΕ, την αντιφατικότητα των διαδικασιών που επικρατούν μεταξύ των Περιφερειακών  Ενοτήτων(ΠΕ),την λήψη αποφάσεων χωρίς νομική στήριξη και γνωμοδότηση και τήρηση των προβλεπόμενων όρων εκ των νόμων. Της έγκρισης δαπανών για έργα και αναθέσεις που βγαίνουν από το «καπέλο του μάγου» και εμείς να επικροτούμε.

Η πολιτική διαχείρισης της κατάστασης αυτής στην  ΟΕ από την Περιφερειακή Αρχή(ΠΑ),είναι    στην λογική «συνεχίζουμε όπως μάθαμε…»  .

Δεν προτίθεμαι να σιωπήσω σε θέματα διαφάνειας διαδικασιών και λήψης αποφάσεων ούτε να αλλοιώσω τον ρόλο και την σημασία των θεσμικών οργάνων που συμμετέχω και εκπροσωπώ.

Δεν μπορεί σε διαρκή αιτήματα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για πλήρη ενημέρωση και  απόκτηση κοινής εικόνας  των καταστάσεων και των αναγκών ,να λαμβάνουμε προφορικές επεξηγήσεις και να μην δρομολογούνται αλλαγές.   Οι υπηρεσιακοί παράγοντες  μπορούν να λειτουργήσουν θετικά και αποτελεσματικά όταν έχουν σαφή εικόνα και καθοδήγηση.  Αυτήν καλούμαστε εμείς να την δώσουμε και φέρουμε ευθύνη.

Σήμερα ήταν η σταγόνα στο ποτήρι. Απαξίωσαν την αντιπολίτευση που θέτει  προβληματισμούς και προτάσεις όλους τους μήνες που λειτουργούμε. Νομίζουν ότι «αξιώνονται »με την συμπεριφορά τους;

Δεν ήρθε η σύμβαση που υπογράφθηκε για την τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας εκτάκτου ανάγκης στην ΠΕ Βοιωτίας. Δεν δόθηκαν  εγγράφως εξηγήσεις για την απόφαση Δικαστηρίου για Διοικητική ποινή στην Περιφέρεια επειδή δεν εφαρμόστηκε απόφαση δικαστηρίου, στην ΠΕ Ευβοίας. Δεν δόθηκαν απαντήσεις σε ενστάσεις μας για την διαγωνιστική διαδικασία στην Κωπαΐδα. Ελλιπής εισήγηση διαγωνιστικής διαδικασίας και έλεγχους της για την δακοκτονία. Δεν δόθηκε ο σχεδιασμός των συνεργασιών της ΠΑ για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και  παρακολούθηση του. Δεν ενημερωνόμαστε για δικαστικές αποφάσεις εις βάρος της Περιφέρειας  λόγο παρεμβάσεων από την ΠΑ.

Εάν θέλουν να σιωπούμε, να παίζουν παιχνίδι με «καθυστερήσεις» ή να κάνουμε τις «Λουλού»,

ας βρουν άλλους και άλλες.