Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

AGRAFA NEWS-Νέα οδικά έργα προϋπολογισμού 1.860.000 € στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Γραφείο Περιφερειάρχη


                                                                         Λαμία, 18 Ιανουαρίου 2021

 


 

Νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.860.000€ χρηματοδότησε, δημοπράτησε και συμβασιοποίησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

 

Οι νέες συμβάσεις, τις οποίες υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

κ. Φάνης Σπανός, αφορούν στη βελτίωση του Εθνικού και του Επαρχιακού δικτύου των Δημοτικών Ενοτήτων Βίνιανης και Αγράφων του Δήμου Αγράφων, καθώς και του αντίστοιχου οδικού δικτύου των Δημοτικών Ενοτήτων Καρπενησίου και Ποταμιάς του Δήμου Καρπενησίου.

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε ΒΙΝΙΑΝΗΣ

930.000,00 €

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε ΠΟΤΑΜΙΑΣ

930.000,00 €

 

Αντικείμενο των έργων είναι η αποκατάσταση διαπιστωμένων βλαβών και φθορών του υφισταμένου οδικού δικτύου με προφανή στόχο την απαιτούμενη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:

·         Η ανακατασκευή οδοστρωσίας με την εγκατάσταση νέων τμημάτων ασφαλτικής στρώσης ή την αποκατάσταση λάκκων.

·         Η υλοποίηση χωματουργικών εργασιών και εργασιών συντήρησης τεχνικών έργων.

·         Η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και η αποκατάσταση των κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων και κιγκλιδωμάτων γεφυρών.

·         Η αντιμετώπιση ελλείψεων στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.

·         Η επισκευή ή αντικατάσταση φρεατίων συλλογής όμβριων, καθώς και η διαμόρφωση τάφρων ισόπεδων διαβάσεων για την ομαλή απορροή όμβριων υδάτων.

·         Η επισκευή τοιχοποιίας από λιθοδομή παραπλεύρως του οδικού δικτύου.

·         Η αντικατάσταση ή επισκευή των κρασπεδορείθρων και των τάφρων εγκιβωτισμού κατά μήκος του δικτύου.

·         Η αντικατάσταση των συρματοπλεγμάτων συγκράτησης βραχοπτώσεων των πρανών.

·         Η αντικατάσταση τοίχων αντιστήριξης και συρματοκιβωτίων σε τμήματα παραπλεύρως του οδικού δικτύου το οποίο γειτνιάζει με ποταμούς, ρέματα κλπ.

 

Προβλέπονται επίσης ήπιες διαπλατύνσεις δια ριζοκοπής και αφαίρεσης προεξεχουσών βραχομαζών παραπλεύρως του οδικού δικτύου.

 

Η χρηματοδότηση των έργων έχει εξασφαλιστεί από τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας (ΣΑΕΠ) 566. Τα έργα επιβλέπονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, ενώ η ολοκλήρωσή τους αναμένεται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος από την υπογραφή της σύμβασης.

«Επιλέξαμε να διαθέσουμε σημαντικά κονδύλια για την εκτέλεση οδικών έργων στην Ευρυτανία. Θα συνεχίσουμε, γιατί κανένα ευρώ το οποίο δαπανάται σε οδικά έργα δεν πάει χαμένο! Αντιθέτως, συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής

 

»Ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα της Ευρυτανίας, όμως, κάθε ευρώ το οποίο δαπανάται σε οδικά έργα ανταποδίδει πολλαπλάσια, γιατί βελτιώνει την προσβασιμότητα και συμβάλλει στην τουριστική –και όχι μόνο- ανάπτυξη του τόπου», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

Σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός ανέφερε τα εξής: «Με σωστό προγραμματισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και καταφέρνουμε να εντάσσουμε, να χρηματοδοτούμε και να κατασκευάζουμε σημαντικά έργα που απαντούν και θεραπεύουν χρόνια προβλήματα της περιοχής και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

 

»Έτσι και με τα συγκεκριμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.860.000€, προχωρούμε σε σημαντικές και στοχευμένες παρεμβάσεις, σε Άγραφα, Βίνιανη, Καρπενήσι και Ποταμιά με στόχο την συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών, η ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και η απρόσκοπτη μετακίνηση αγαθών και επιβατών».