Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

AGRAFA NEWS -Ευχαριστήρια επιστολή των εργαζομένων του Κ.Κ.Π Στερεάς Ελλάδας προς τον Δημήτριο Δρακάκη

https://www.mirmidones.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%95%CE%A5%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-6_page-0001.jpg