Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

AGRAFA NEWS -Παράταση της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων με Αναδρομική ισχύ από 1/7/2020-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ Δ.Σ. Άρθρο 54


Farmakis Ioannis 03

 

Ιωάννης Φαρμάκης
Γ. Γραμματέας Π.Ο.Σ.Σ.

 

Παράταση της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων με  Αναδρομική ισχύ από 1/7/2020

 Ένα σημαντικό θέμα που είχε αναδείξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων ( Π.Ο.Σ.Σ. ) μαζί με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες και την περιφέρεια Αττικής και απασχολούσε-- εκτός από από τα δικά μας --και χιλιάδες πολιτιστικά σωματεία (τα οποία   είχαν μείνει εκτός από προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση ), επιτέλους λύθηκε.

Με νομοθετική ρύθμιση η οποία προωθήθηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιο  και δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με το ΦΕΚ Α 227 18.11.2020, άρθρο 54, δίδεται με αναδρομική ισχύ παράταση λόγω πανδημίας στη θητεία των Οργάνων Διοίκησης Σωματείων, μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ αν κριθεί αναγκαίο θα υπάρξει Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα δίνει επιπλέον σε πρώτη φάση τετράμηνη παράταση.

Άρθρο 54

Παράταση οργάνων διοίκησης σωματείων

  1. Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επι. του Αστικού Κώδικα, εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.12.2020.
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.