Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

AGRAFA NEWS ΔΤ - Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υποβολή προσφορών για τους διαγωνισμούς της ΔΕΔΑ που θα φέρουν το φυσικό αέριο στην ΑΜΘ

Ο σχεδιασμός της ΔΕΔΑ για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης προβλέπει, επίσης, την ανάπτυξη δικτύων διανομής
φυσικού αερίου στην Ορεστιάδα και την Καβάλα για τις οποίες τα
έργα θα δημοπρατηθούν εντός του Νοεμβρίου 2020.
Τα έργα της ΔΕΔΑ στις έξι πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης είναι συνολικού προϋπολογισμού 56,6
εκατ. ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και προβλέπουν έως το 2024:
Την κατασκευή 496 χιλιομέτρων δικτύων φυσικού αερίου
μέσης και χαμηλής πίεσης.
Τουλάχιστον 15.000 συνδέσεις καταναλωτών όλων των
κατηγοριών (οικιακών, εμπορικών, βιομηχανικών). Ο αριθμός
των συνδέσεων μπορεί να είναι πολλαπλάσιος, εφόσον υπάρξει
ανάλογη ζήτηση από την τοπική κοινωνία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας, με αφορμή την
ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών, δήλωσε:
«Η κατάθεση προσφορών από σημαντικές εταιρείες του
κατασκευαστικού κλάδου αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη ΔΕΔΑ και
το μεγάλο έργο που θα φέρει το φυσικό αέριο στην ελληνική
περιφέρεια, με πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και την
ελληνική οικονομία. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή
και την ομαλή εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών που
διεξάγονται με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας και της
ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων. Στόχος μας είναι, τώρα,
η άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών ώστε να
προχωρήσουμε στην υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους
πριν το τέλος του έτους και την υλοποίηση του έργου με βάση το
αυστηρό χρονοδιάγραμμα που έχουμε ορίσει».