Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

AGRAFA NEWS -Σήμανση του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Λαμία, 14 Οκτωβρίου
2020
Σήμανση του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε.
Ευρυτανίας
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνεχίζει τις συντηρήσεις στο
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα,
αυτή τη φορά με τη συντήρηση της σήμανσης του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας.
Η σχετική σύμβαση του έργου «Σήμανση- Ασφάλιση Εθνικού και
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», που υπέγραψε ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός,
προϋπολογισμού 1.070.052,04 ευρώ από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προβλέπει την τοποθέτηση
στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων σήμανσης, πληροφοριακών και
ρυθμιστικών πινακίδων, πινακίδων κινδύνου και καθρεπτών οδικής
κυκλοφορίας. Επίσης, προβλέπει την επιδιόρθωση των
κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, την τοποθέτηση
κιγκλιδωμάτων καθώς και διαγράμμιση σημαντικού τμήματος του
οδικού δικτύου στους Δήμους Καρπενησίου και Αγράφων.
«Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η αντιμετώπιση ελλείψεων στη
σήμανση και η συντήρησή τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,
στις παρεμβάσεις που θα ξεκινήσουν σύντομα στο εθνικό και
επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Ευρυτανίας. Φροντίζουμε για
δρόμους απόλυτα ασφαλείς», δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Αντίστοιχα, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας κ. Άρης Τασιός
τόνισε: «Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου,
νοικοκυρεύουμε ακόμη περισσότερο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο
της περιοχής μας, με το πλήθος των πληροφορικών πινακίδων και
των πινακίδων σήμανσης που πρόκειται να τοποθετηθούν, ενώ
παράλληλα αναβαθμίζουμε σημαντικά την ασφάλεια του.»