Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

AGRAFA NEWS- Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση


 • Οδηγίεσ ςυμμετοχήσ:
  
  
  ZOOM.          
  .
  
                  
  (Join with
  
  
      ZOOM        
            
           
   link:
  https://www.youtube.com/channel/UCasanztf8_EQwqQzmMxN6Tw/live
   
   :  Γ. Ζάρδα (τηλ. 2231022112, 6937433006), κ. Χ. Παπαβαςιλείου
  (2231022112, 6972927017)