Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

AGRAFA NEWS Ψηφίστηκαν κατά παρέκκλιση μετατάξεις Υπαλλήλων ΟΤΑ


14/7/2020
Ακόμα μία διάταξη που παρέχει δυνατότητα κατά παρέκκλιση φυγής Υπαλλήλων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς καν να ερωτηθεί ο Φορέας προέλευσης (Δήμος, Περιφέρεια, Νομικό Πρόσωπο), ψηφίστηκε στη Βουλή. Ως γνωστόν, εδώ και χρόνια πάγια θέση των Αιρετών της Αυτοδιοίκησης είναι να σταματήσει η “αιμορραγία” σε ανθρώπινο δυναμικό και κάθε σχετική διάταξη (συμπεριλαμβανομένου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας) να θέτει ως προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη του ΟΤΑ προέλευσης πριν οι Υπάλληλοι αποχωρήσουν.
Αυτή τη φορά, η νέα διαδικασία περιλαμβάνεται σε Τροπολογία που κατετέθη με τις υπογραφές των κ.κ. Ν.Χαρδαλιά, Π.Θεοδωρικάκου και Χρ.Σταικούρα και ψηφίστηκε σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης την 13η Ιουλίου μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα την καταψήφισαν.
Αφορά μετατάξεις (προσοχή: μετατάξεις, όχι απλά αποσπάσεις) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις οποίες η Τροπολογία ορίζει ότι θα διεξαχθούν κατά παρέκκλιση, χωρίς να θέτει ρητώς ως προϋπόθεση την ύπαρξη σύμφωνης γνώμης (ούτε καν απλής γνώμης) του ΟΤΑ προέλευσης για την ολοκλήρωση της μετάταξης.

Η παρ.4 της ψηφισθείσας Τροπολογίας ορίζει, λοιπόν, τα κάτωθι:
“Πολιτικοί Υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικοί δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε Υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξαρτήτων Αρχών, των ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ) Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, δύνανται, ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Ή ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, με Κοινή Απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.  Η ισχύς της παρούσας ορίζεται σε έως 6 μήνες από τη δημοσίευσή της.  Η διαδικασία μετάταξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία εφαρμογής της παρούσας διάταξης καθορίζονται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για την πολιτική προστασία Υπουργού.”
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, πρόκειται για “δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών αναφορικά με την επείγουσα ανάγκη στελέχωσης των δομών του Εθνικού Μηχανισμού” Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων του ν.4662/2020.
Μπορείτε να δείτε τo σχετικό απόσπασμα της Τροπολογίας ΕΔΩ
(Σημειώνεται πως πρόκειται για την ίδια Τροπολογία, οι υπόλοιπες παράγραφοι της οποίας – όπως αναλυτικά ήδη ανέδειξε ο AIRETOS  - φτιάχνουν 28 νέες θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, που κατά παράκαμψη του ΑΣΕΠ θα διορίζει ο εκάστοτε Υπουργός μέχρι το 2023 και οι οποίοι θα μας κοστίσουν 2.803.000,00 ευρώ σε βάρος του κρατικού π/υ).       https://www.airetos.gr