Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

AGRAFA NEWS - Διοικήσεις Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Διευκρινίσεις από το ΥΠΕΣ (Εγκύκλιος)

 Εγκύκλιο με αντικείμενο “περαιτέρω διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ” εξέδωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών.
Όπως αναφέρει ο Θ. Λιβάνιος, κατανοώντας τις ανάγκες προσαρμογής των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων στις έκτακτες συνθήκες αυτής της περιόδου, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, έκριναν σκόπιμο να συμβάλουν με την Εγκύκλιο στην ομαλή λειτουργία των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα των Νομικών Προσώπων (στο εξής Ν.Π.) των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και των Συνδέσμων ΟΤΑ.

Ως εκ τούτου, ενημερώνει για τις νομοθετικές μεταβολές που έχουν προκύψει έως τώρα με τους νόμους 4635/2019 (Α΄ 167/30.10.2019), 4647/2019 (Α΄ 204/16.12.2019) και 4674/2020 (Α’ 53/11.3.2020), παρέχοντας περαιτέρω διευκρινίσεις και οδηγίες για ορισμένα ζητήματα λειτουργίας των Ν.Π. της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνέχεια πλείστων σχετικών ερωτημάτων των οποίων το Υπουργείο έχει καταστεί αποδέκτης.
Στο κείμενο παρατίθενται αναλυτικές διευκρινίσεις για σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων:
- τη συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π. Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως τι ισχύει για τις πράξεις ορισμού / συγκρότησης Δ.Σ. που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μετά τη δημοσίευση της παρ.3 του αρ.177 του ν. 4635/2019, καθώς και για εκείνες που εκδόθηκαν έως τη δημοσίευση της,
-την εκλογή Αντιπροέδρων στα Ν.Π. των ΟΤΑ,
- τις Διοικήσεις των Συνδέσμων ΟΤΑ,
- τη συγκρότηση Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α.: α) μέλη Δ.Σ., β) ορισμός των λοιπών μη αιρετών μελών (δημοτών), γ) ορισμός Προέδρου των Δ.Ε.Υ.Α., δ) ορισμός Αντιπροέδρου των Δ.Ε.Υ.Α., ε) χρόνος συγκρότησης Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α.,
- την ειδική άδεια Αιρετών, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι “με την παρ.6 του αρ.10 του ν.4674/2020, που αντικαθιστά την παρ.5 του αρ.93 του ν.3852/2010 (Α' 87), επεκτείνεται στις 90 ημέρες η διάρκεια της ειδικής άδειας που ο νομοθέτης επιφυλάσσει για τους Αιρετούς, μεταξύ των οποίων είναι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Νομικών Προσώπων, οι Πρόεδροι των Συνδέσμων Δήμων και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ενώ επίσης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτής”.
- τη συγχώνευση – κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ.,
- τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Φο.Δ.Σ.Α.,
- τους Φο.Δ.Σ.Α. των νέων Δήμων του ν.4600/2019,
- το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, που αποτελεί πλέον Ν.Π. ιδιωτικού δικαίου της Περιφέρειας Αττικής,
- τις ρυθμίσεις του ν. 4647/2019 για τον ΕΔΣΝΑ.

Επισημαίνεται ότι ο Υφυπουργός, μεταξύ άλλων, τονίζει πως τα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ προβαίνουν στον ορισμό των Διοικήσεων των Ν.Π. τους, λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες που ο νομοθέτης θέτει για κάθε κατηγορία Ν.Π. που, κατά βάση, είναι ενδεικτικές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Από τις συναφείς διατάξεις στον Κώδικα Δήμων σχετικά με τη θητεία των μελών των Δ.Σ. των Ν.Π. των ΟΤΑ, προκύπτει ότι αυτή λήγει πάντα με την εγκατάσταση του νέου Δ.Σ.  Ο μη ορισμός, ωστόσο, από τις νέες Αυτοδιοικητικές Αρχές των Διοικήσεων των Ν.Π. τους, δεν μπορεί να δεσμεύει τα απερχόμενα Δ.Σ. να λειτουργούν και να διοικούν τα Ν.Π. εκ μέρους των νέων Αυτοδιοικητικών Αρχών επ’ αόριστο χρόνο. Αυτό το «παράδοξο» πραγματικό δεδομένο πρέπει να συνεκτιμηθεί, ώστε τα αρμόδια όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να σπεύσουν να ολοκληρώσουν άμεσα τις διαδικασίες ορισμού των Διοικήσεων των Ν.Π.
Ειδικότερα ως προς τα Ν.Π. των νεοσύστατων με το ν.4600/2019 Δήμων, επισημαίνει ότι πρέπει άμεσα τα αρμόδια όργανα να ολοκληρώσουν τον ορισμό των Διοικήσεών τους, ώστε αυτά να λειτουργήσουν αδιαλείπτως και χωρίς προσκόμματα, με γνώμονα τη συνταγματική αρχή της ισότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ προς τους πολίτες όλης της Επικράτειας, είτε είναι δημότες είτε κάτοικοι. Συναφώς, η προβλεπόμενη στην παρ.4 του αρ.156 του ν.4600/2019 δυνατότητα κατάργησης των Διαδημοτικών Ν.Π. και σύστασης νέων από τους νεοσύστατους Δήμους, μπορεί να ασκηθεί, μόνο μετά τη συγκρότηση των οργάνων Διοίκησής τους και τη λειτουργία τους ως «διαδημοτικού» χαρακτήρα, για ένα εύλογο διάστημα έως 2 έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Στο διάστημα αυτό, οι οικείες Δημοτικές Αρχές μπορεί να αποφασίσουν σχετικά, οπότε και, αναλόγως, τυγχάνουν εφαρμογής τα προβλεπόμενα στα τρία τελευταία εδάφια της παρ.4 του αρ.245 του Κώδικα Δήμων περί αποχώρησης από τον Σύνδεσμο.

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της αριθμ. 99/26704/2020 Εγκυκλίου βρίσκεται ΕΔΩ   https://www.airetos.gr