Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

AGRAFA NEWS - Ξανά ΚΥΑ για την άδεια Υπαλλήλων αυξημένου κινδύνου (ΦΕΚ)

Στην έκδοση καινούριας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των Δημοσίων Υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, προχώρησε η Κυβέρνηση.Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις οριζόμενες ομάδες αυξημένου κινδύνου, δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία για τον λόγο αυτό.

Προς αποφυγή σύγχυσης, διευκρινίζουμε τα εξής:

- η 1ηΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. Β’ 928) εκδόθηκε την 18η Μαρτίου, με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/ αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-9»,
-  καταργήθηκε ρητά, με την νεότερη που εκδόθηκε την 11η Μαΐου (Φ.Ε.Κ. Β’ 1800) με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σεάλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου γιασοβαρή λοίμωξη από COVID 19»,
- την Παρασκευή15 Μαΐου εκδόθηκε τρίτη (Φ.Ε.Κ. Β’ 1856), που καταργείρητά την προηγούμενη της 11ης Μαΐου.

Με αυτήν την τελευταία λοιπόν, καθορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, κατόπιν της από 13.5.2020 επικαιροποιημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής, ως ακολούθως:
1.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
1.2. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας:<40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης
1.3. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
1.4. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ' οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης πνευμονικής πάθησης.
1.5. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. Ιδίως ως προς τα άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ως ενδεικτικές τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
1.6. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις.
1.7. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.
1.8. Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).
1.9. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
1.10. Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού - Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα - HIV ασθενείς με CD4≤200/μL.
1.11. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
1.12. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και πολυμεταγγιζόμενα άτομα.
1.13. Γυναίκες που κυοφορούν.
Όπως προαναφέραμε, οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία για τον λόγο αυτό.  

https://www.airetos.gr