Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

AGRAFA NEWS Πράσινο Ταμείο: Παράταση στους Δήμους έως 26 Ιουνίου.


6/4/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου  αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση  «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο – 2019»του Ταμείου, μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020. 
Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ενόψει των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν.
Σκοπός της είναι να εξασφαλίσουν όλοι οι Δήμοι της Χώρας την αναγκαία χρονική διευκόλυνση να υποβάλλουν ώριμες προτάσεις για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020.
Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου 2019 και αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ήταν η 8η Μαΐου 2020.

Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι μετά τη λήξη της Πρόσκλησης θα ακολουθήσει δεύτερη με τους ίδιους όρους όπως προβλέπεται στο Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. 
Οι δικαιούχοι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποια από τις δύο Προσκλήσεις θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους, ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας των αντίστοιχων μελετών.
 Επισημαίνεται ότι κάθε δικαιούχος Δήμος θα μπορεί να υποβάλλει σε μόνο μία εκ των δύοΠροσκλήσεων.https://www.airetos.gr