Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

AGRAFA NEWS ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

Την πρώτη της συνεδρίαση έκανε σήμερα 4.10.2019 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων, όπου ομόφωνα εξέλεξε ως Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Γρηγόρη Παπαθανάση.
Τα θέματα που συζητήθηκαν και ομόφωνα έγιναν αποδεκτά ήταν τα πιο κάτω
  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων.
  2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επανέγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων οικ. έτους 2019.
  3. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΛΗΜΕΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ».
  4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΤΡΟΒΑΤΟΥ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ».
  5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ».
  6. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ»
  7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για την καταβολή του ετήσιου τέλους χρήσεως του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 63021 μηχανήματος έργου του Δήμου Αγράφων.
Στην συνεδρίαση προέδρευσε ο Δήμαρχος κ. Αλέξης Καρδαμπίκης και συμμετείχαν ως μέλη οι Αντιδήμαρχοι Γρηγόρης Παπαθανάσης και Χρύσα Σουλιώτη και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  Μπράζιας Παναγιώτης, Απόστολος Μακκας, Αργυρώ Διώτη και Ευαγγελία Κουτσιούμπα..