Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

AGRAFA NEWS Η δυναμική Αγραφιωτησα Γεωργία Βλάχου Νομαρχιακή σύμβουλος στο χθεσινό Περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής τοποθετήθηκε:

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, άτομα κάθονταιΗ δυναμική Αγραφιωτησα   Γεωργία Βλάχου Από το χθεσινό Περιφερειακό συμβούλιο τοποθετήθηκε:    Αυτούσιο το μήνυμα της στην προσωπική ιστοσελίδα στο FB....
.....Από το χθεσινό Περιφερειακό .Θέλω ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την εκλογή μου στην( Επιτροπή Λαϊκών Αγορών.)
Την τοποθέτηση μου .Στον κέντρο πρόληψης κατα των εξαρτήσεων και της προάγωγης και ψυχοκοινωνικής Υγείας.(ΚΕ.Π.Ε.Ν)
η εικόνα προφίλ της Georgia Vlachou, Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται η Georgia Vlachou, , τα οποία χαμογελούν Και στα συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής. (ΣΟ.Π.Π)
Συνεχίζουμε δυναμικά για το συμφέρον των πολιτών της Αττικής μας!
#neaarxiattiki

#Περιφέρεια_Αττικής
#ΒΛΑΧΟΥ #ΓΕΩΡΓΙΑ!!!!
Giorgos Patoulis!!!!!