Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

AGRAFA NEWS ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

Σας προσκαλούμε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση για το έτος 2019 που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι την 14η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, με σκοπό την εφ' όλης της ύλης συζήτηση καθώς και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ (ΤΕΧΝΙΚΑ & ΓΕΝΙΚΑ) 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο "Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Νόμου 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Αγράφων" για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.[Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, Δήμαρχος] 2. Έγκριση λειτουργίας του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Γρανίτσας το οποίο ιδρύθηκε βάσει της υπ' αριθμόν 23804 Φ. 109.1/15-07-2019 Υπουργικής Απόφασης και την δέσμευση διάθεσης κατάλληλου ακινήτου με προαύλιο χώρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Νόμου 3463/2006 για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας αυτού με παράλληλη ανάληψη υποχρέωσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του. [Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, Δήμαρχος] 3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου εν όψει της Γενικής Συνελεύσεως του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδος ΑΕ. [Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, Δήμαρχος] 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση του «ΔΙΚΤΥΟΥ» (Δήμων Περιοχής Πίνδου). [Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, Δήμαρχος] 5. Έγκριση ψηφίσματος των πέντε (5) Δημάρχων που αφορά την δημιουργία αιολικού πάρκου και την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις τοπικές κοινότητες των Αγράφων και Βραγγιανών. [Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, Δήμαρχος] 6. Αντικατάσταση και ορισμός των εκπροσώπων - μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου «Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου Καφαντάρειο Πνευματικό Κέντρο» [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 7. Αντικατάσταση και ορισμός των εκπροσώπων - μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση - συντήρηση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Βίνιανης του Δήμου Αγράφων». [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 8. Αντικατάσταση και ορισμός των εκπροσώπων - μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση έργου «Κατασκευή γηπέδου Φραγκίστας». [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 9. Αντικατάσταση και ορισμός των εκπροσώπων - μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά - ασφαλτόστρωση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Αγράφων». [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 10. Έγκριση νέας σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία "Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Ευρυτανίας" για την εκτέλεση δρομολογίων που θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου μας. [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 11. Εισήγηση για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας". [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 12. Εισήγηση για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες". [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 13. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 2μηνη σύμβαση για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 14. Έγκριση και καθορισμός των προϋποθέσεων για παροχή βραβείων σε μαθητές του Δήμου Αγράφων. [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 15. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επανέγκριση της 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2019. [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 16. Επί αιτήσεων δημοτών που ζητούν την διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης - Αποχέτευσης. [Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχος] 17. Αποδοχή χρηματοδότησης Γ' κατανομής 2019 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων [Εισηγήτρια: κα. Χρυσούλα Σουλιώτη, Αντιδήμαρχος] 18. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για όλα τα έργα του Δήμου και τον αναπληρωτή του [Εισηγήτρια: κα. Ευαγγελία Μαντή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος] 19. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμου και προαύλιου χώρου Γυμνασίου - Λυκείου Κερασοχωρίου». [Εισηγητής:κ. Ηλίας Μάκκας, Αντιδήμ.] Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΑΦΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Χρονολογικό Αρχείο (Φάκελος Δ.Σ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Δημοτικοί Σύμβουλοι Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. κ. Παπαθανάσης Γρηγόριος του Αποστόλου 2. κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης του Γεωργίου 3. κ. Μάκκας Ηλίας του Κωνσταντίνου 4. κα. Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη 5. κ. Αθανασίου Γεώργιος του Κωνσταντίνου 6. κα. Κοτρώνα Αννέτα του Λάμπρου 7. κ. Μπράζιας Παναγιώτης του Θεοφάνη 8. κ. Γκορόγιας Παναγιώτης του Γεωργίου 9. κα. Νταλαφούρα Σωτηρία του Ιωάννη 10. κα. Κουτσιούμπα Ευαγγελία του Δημητρίου 11. κ. Κολοκώτσιος Βασίλειος του Παναγιώτη 12. κ. Δημητρόπουλος Χρήστος του Δημητρίου 13. κ. Μπαμπαλής Θεόδωρος του Παναγιώτη 14. κ. Τσιάμης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου 15. κ. Τάκης Κωνσταντίνος του Παντελή 16. κ. Σταμούλης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου 17. κ. Κίτσιος Γεώργιος του Παναγιώτη 18. κα. Διώτη Αργυρώ σύζυγος Νικολάου 19. κα. Καραγιάννη-Λαθύρη Βασιλική του Σεραφείμ 20. κ. Μάκκας Απόστολος του Ιωάννη Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων 1 κ. Γατής Δημήτριος του Κωνσταντίνου Αγράφων 2 κ. Ζαρμακούπης Αλκιβιάδης του Δημοσθένη Βαλαώρας 3 κ. Σκόνδρας Θωμάς του Κωνσταντίνου Γρανίτσας 4 κ. Γαλανός Χρήστος του Αθανασίου Δυτ. Φραγκίστας 5 κ. Κοσμάς Χρήστος του Δημητρίου Κερασοχωρίου 6 κ. Διώτης Γεώργιος του Νικολάου Παλαιοκατούνας 7 κ. Τριαντάφυλλος Σεραφείμ του Βασιλείου Ραπτοπούλου Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1 κα. Τσιάμη-Ζώτου Χριστίνα του Σωτηρίου Αν. Φραγκίστας 2 κ. Νιαβής Κωνσταντίνος του Δημητρίου Βούλπης 3 κ. Αργυρίου Γεώργιος του Θεοδοσίου Βραγγιανών 4 κ. Γκαλιμάνης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου Δάφνης 5 κ. Βασιλείου Γεώργιος του Βασιλείου Κέδρων 6 κα. Γεωργαλή Μαρία του Γεωργίου Λεπιανών 7 κ. Γκούρλιας Γεώργιος του Θεοφάνη Λημερίου 8 κ. Κατσιάδας Επαμεινώνδας του Παναγιώτη Λιθοχωρίου 9 κ. Κολοκούρας Θεοφάνης του Λάμπρου Νέου Αργυρίου 10 κ. Κοντοβάς Άγγελος του Γεωργίου Παλαιοχωρίου 11 κ. Τσιούνης Λάμπρος του Θεοδοσίου Πρασιάς 12 κ. Γκιόλιας Αθανάσιος του Γεωργίου Τοπολιάνων 13 κ. Βασιλείου Αθανάσιος του Κωνσταντίνου Τριποτάμου 14 κ. Τσιτσικάος Χρίστος του Επαμεινώνδα Τροβάτου 15 κ. Τάκης Γεώργιος του Ιωάννη Αγ. Δημητρίου 16 κ. Μαντής Παντελής του Τριαντάφυλλου Βίνιανης 17 κ. Φεγγούλης Ευάγγελος του Γεωργίου Επισκοπής 18 κ. Μπαλατσιάς Βασίλειος του Νικολάου Μαραθιά 19 κ. Μπούρας Νικόλαος τουΚωνσταντίνου Μαράθου 20 κ. Ζανιάς Παναγιώτης του Ευαγγέλου Μαυρομμάτας 21 κ. Τόλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου Μοναστηρακίου 22 κ. Σκεπετάρης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου Σιβίστας 23 κ. Πεσλής Παναγιώτης του Βασιλείου Τριδένδρου 24 κ. Χειλάς Ιωάννης του Δημητρίου Χρύσως 25 κ. Γαντζούδης Κωνσταντίνος του Βελισσάριου Επινιανά